Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El projecte Lloguem! Yes, we rent! i la cooperativa Bloc Cooperatiu reben el reconeixement del PEMB en la I edició dels premis Compromís Metropolità

Escoltar

El projecte Lloguem! Yes, we rent! i la cooperativa Bloc Cooperatiu reben el reconeixement del PEMB en la I edició dels premis Compromís Metropolità

El projecte de Mataró “Lloguem! Yes, we rent!" més la cooperativa de llogateres Bloc Cooperatiu seran premiats en la I edició dels Premis Compromís Metropolità que tindrà lloc durant l’acte anual que ha convocat el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) pel proper 12 de desembre. L’acte vol ser un reconeixement públic per part de l'Associació a programes, projectes i iniciatives que s'alineïn amb el Compromís Metropolità 2030.

Una de les signatures de participació al projecte Lloguem! Yes, we rent. Foto: Ajuntament
Una de les signatures de participació al projecte Lloguem! Yes, we rent. Foto: Ajuntament

El projecte està molt alineat amb el nou pla estratègic per a la ciutat dels 5 milions i se li ha volgut reconèixer la seva replicabilitat a altres municipis de la regió metropolitana i el focus en la reducció de desigualtats.


Però, què és el Compromís Metropolità 2030?

És el nou pla estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona orientat a impulsar un nou model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que hi redueixi les desigualtats socials i territorials, i la situï com una de les metròpolis capdavanteres en la lluita contra l’emergència climàtica.

Les 3 grans novetats del pla:

 1. el seu enfocament basat en missions,
 2. el focus situat en la reducció de desigualtats en el context de l’emergència climàtica,
 3. el salt d’escala territorial: de l’àrea metropolitana de Barcelona a la regió metropolitana de Barcelona

Així doncs, el nou pla estratègic s’estructura en 8 missions, uns objectius transversals, ambiciosos i transformadors que han de servir de guia per a l’actuació coordinada d’un ampli ventall d’actors (ciutadania inclosa). Aquestes 8 missions serviran per donar resposta a diferents reptes a escala metropolitana relacionats amb l’economia innovadora i inclusiva, els nivells de renda suficients, l’emergència ambiental i climàtica, la mobilitat sostenible i segura, l’alimentació saludable, la cohesió territorial, l’habitatge adequat i la vitalitat cultural.

El nou document és fruit del procés de debat Barcelona Demà que va durar gairebé 3 anys, que va comptar amb la participació de més de 485 entitats del conjunt de la regió metropolitana i es va regir per una sèrie de principis:

 • la regió metropolitana: la ciutat dels 5 milions com a territori de referència,
 • la reducció de les desigualtats,
 • la implicació d’actors de la quíntuple hèlix (administracions públiques, sector privat/empresarial, institucions acadèmiques i de recerca, organitzacions ciutadanes i mitjans de comunicació),
 • la proactivitat
 • el treball col·laboratiu i inclusiu.

Per tal de fer un reconeixement a programes, projectes i iniciatives que s'alineïn amb el Compromís Metropolità 2030 i amb aquests principis, el PEMB ha convocat la I edició dels premis Compromís Metropolità 2030.

El projecte Lloguem! Yes, we rent! (Ajuntament de Mataró) i la cooperativa de llogateres que es va formar arran del projecte, Bloc Cooperatiu, han estat premiats en la categoria “Missions 2030” com una manera de reconèixer la seva contribució en la reducció de desigualtats socials i territorials en el context d’emergència i la seva incidència en 4 missions diferents:

 • La missió d’Habitatge adequat perquè promou el lloguer assequible en el mercat privat i un canvi en les dinàmiques del mercat de lloguer a Mataró.
 • La missió d’Emergència ambiental i climàtica ja que els propietaris i propietàries que cedeixen el seu immoble reben subvencions per a la reforma i rehabilitació de l’habitatge amb el focus en la eficiència energètica
 • La missió d’Economia innovadora i inclusiva ja que promou una iniciativa en forma de cooperativa de llogateres i representa un impuls de l’economia social i solidària per part de l’administració pública i la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró.

 

Què són "Lloguem! Yes, we rent!" + Bloc Cooperatiu?

“Lloguem! Yes, we rent!” va néixer amb l’objectiu de transformar el mercat de lloguer a partir d’explorar solucions basades en l’economia social i cooperativa per generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a la ciutat de Mataró.

En concret, pretenia impulsar la creació de fórmules cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de persones llogateres) per oferir condicions favorables a les propietats d’habitatges desocupats que busquin mobilitzar els seus habitatges amb garanties.

El projecte va comptar amb el suport del programa europeu Accions Urbanes Innovadores que busca donar suport a aquells projectes de base local que proposin solucions innovadores (i, sobretot, inèdites, mai testades a cap altra entorn internacional) per abordar els problemes urbans. Va comptar amb la participació de la Fundació Unió de Cooperadors, la Diputació de Barcelona, Salesians Sant Jordi, Tecnocampus i Universitat Autònoma de Barcelona.

La base del projecte va ser aprofitar propietats privades buides per crear un model cooperatiu d’habitatge assequible mitjançant la generació d’un estoc d’habitatges dirigits a famílies o unitats de convivència amb rendes baixes i mitjanes. Amb l’oferta d’un lloguer garantit i suport financer i organitzatiu per renovar les seves propietats, el projecte volia incentivar que les persones propietàries que tenen por de posar el seu habitatge en lloguer puguin llogar la seva propietat per sota dels preus de mercat amb la garantia del suport de l’Ajuntament.

El mercat d’habitatge de Mataró es caracteritza per la desregulació, un gran sector d’habitatge ocupat pels propietaris (70 % al 2021) i un sector d’habitatge públic municipal (306 unitats) que no pot cobrir la demanda (més de mil famílies inscrites al registre de sol·licitants). L’habitatge de lloguer, que representa el 19 % del mercat, és poc flexible i els preus, molt volàtils de manera que hi a moltes persones que queden excloses del mercat de lloguer com persones racialitzades, joves,persones grans en risc d’exclusió o famílies monoparentals.

"Lloguem! Yes, we rent!" ha estat emmarcat en la mirada estratègica de Ciutat Inclusiva que defineix el Pla d’Acció Local de l’Agenda 2030. La fase principal del projecte va finalitzar a l’octubre de 2022 havent incorporat 61 habitatges al projecte i, sobretot, havent contribuït a la creació de la primera cooperativa de llogateres d’habitatges dispersos de Catalunya  i l’Estat espanyol (Bloc Cooperatiu), que agafa el relleu i continuarà treballant, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, amb la voluntat de seguir creixent com a projecte.

La cooperativa de llogateres de Mataró va néixer com a una via de solució al repte de l’habitatge amb un grup de deu persones per definir-hi el funcionament inicial. Aquest grup va crear un model innovador i pioner a Europa engegat un any després amb la constitució de BLOC COOPERATIU SCCL sota cinc principis:

 1. Transformació del mercat d’habitatge de lloguer;
 2. Consum d’habitatges de lloguer per part de les usuàries;
 3. Creació de vincles en la comunitat llogatera enfortint la xarxa comunitària;
 4. Gestió d’una borsa de pisos de lloguer que les persones propietàries ofereixen al projecte Lloguem!
 5. Generació d’una relació favorable entre propietària i llogatera.

L’objectiu en aquest cas és el de rehabilitar el món del lloguer de Mataró a través d’una cooperativa de llogateres que ofereix una solució per múltiples problemàtiques del mercat de l’habitatge de lloguer:

 • Percentatge elevat de pisos buits amb problemes de manteniment i habitabilitat
 • Dificultat d'accés a l'habitatge a causa de l'increment del preu de les rendes que s’allunyen dels sous de la majoria de la ciutadania.
 • Escassetat d’oferta al mercat de lloguer que comporta l'augment del preu i dels requisits per una demanda que pot superar l'oferta.

 

Les altres dues categories de Premis Compromís Metropolità són:

 • Premi "Dimensió metropolitana” com a reconeixement al programa, projecte o iniciativa que més contribueixi a posar en relleu l'abast metropolità. Aquest premi aquest any ha recaigut a la plataforma Apropa cultura que treballa des de la seva creació el 2006 per garantir l’accés a la cultura de col·lectius vulnerables a través de projectes, activitats o campanyes de sensibilització - com Lliures d’estigma (trastorns mentals), Mai soles (soledat no desitjada) o La llar de totes (sensellarisme) - que realitza arreu del territori metropolità, aprofitant al màxim la capacitat articuladora i transformadora de la cultura en estreta col·laboració amb agents i equipaments culturals.

 • Premi "Aliances estratègiques” com a reconeixement al programa, projecte o iniciativa que millor exemplifiqui la col·laboració multiactor, per destacar especialment el fet que la cooperació entre actors diversos de la quíntuple hèlix ha estat clau per l’èxit del projecte.  “Vallès Circular” ha estat el guanyador d’aquesta categoria per la seva tasca de crear la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia circular al Vallès Occidental, així com la participació de totes les àrees i la interconnexió de projectes i propostes compartides amb diversos agents del territori.

 

Acte 12 de desembre

Els responsables del projecte recolliran el premi de la mà d’un representant del PEMB durant l’acte que tindrà lloc el 12 de desembre a l’Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet a partir de les 10.30 h del matí. Més informació i inscripcions.


Publicat a