Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació puntual segona del Pla de Millora Urbana de la Riera de Cirera – Rocafonda millora la seguretat per als vianants i la connexió amb els equipaments de la zona

Escoltar

La modificació puntual segona del Pla de Millora Urbana de la Riera de Cirera – Rocafonda millora la seguretat per als vianants i la connexió amb els equipaments de la zona

L’ordenació prevista en la modificació del PMU ha tingut en compte les necessitats dels diferents col·lectius pel que fa a l’accessibilitat, la mobilitat, la seguretat i l’ús del teixit urbà

El PMU de la Riera de Cirera - Rocafonda preveu una gran zona verda i la construcció de 600 habitatges. Foto: Ajuntament
El PMU de la Riera de Cirera - Rocafonda preveu una gran zona verda i la construcció de 600 habitatges. Foto: Ajuntament

L’aprovació parcial de la modificació puntual segona del PMU 04d Cirera-Rocafonda en el passat Ple Municipal, representa una millora respecte el planejament vigent principalment pel que fa a la seguretat, en eliminar  els passatges interiors de les illes de pisos que són poc transitats, de manera que la mobilitat es concentra pels vials principals on hi haurà el comerç en planta baixa. També pel que fa a la mobilitat els canvis introduïts garanteixen una millor connexió amb la part sud del sector on hi ha equipaments com el Centre d’Atenció Primària de Cirera – Molins, la llar d’infants i el casal de la gent gran.

La proposta també planteja introduir canvis de reordenació com permetre usos terciaris a totes les illes. Per les característiques singulars de l’àmbit, donada la centralitat i la gran transformació que suposa, i l’evolució de l’economia i el model comercial els últims anys, s’ha determinat permetre usos terciaris a totes les illes donant major complexitat urbana i mixticitat d’usos.

 

Habitatge, zona verda i equipaments comercials

En l’àmbit de la Riera de Cirera entre l’edifici del tanatori, la riera de Cirera i el CAP de Cirera-Molins s’hi destinen 19.487 m² de sòl per construir 600 habitatges (56.695 m² de sostre residencial), amb locals comercials a les plantes baixes (4.979 m² de sostre  comercial). Del total d’habitatges, 126 (20%) seran de protecció oficial de règim general, 60 (10%) de protecció oficial de preu concertat i 414 habitatges (70%) de mercat lliure. Els edificis residencials s’integraran en el pendent del terreny i tindran una mitjana d’alçada de planta baixa més 3 pisos, que puntualment pot arribar a planta baixa més 7 pisos. 

També es preveu un edifici per a locals, serveis i oficines als terrenys situats darrera del CAP, que tindrà 11.918 m² de sostre terciari. Estarà configurat en forma de sòcol sobre l’espai públic amb tres volums més alts i una alçada màxima de planta baixa més 3 pisos.  

 

A la franja de terrenys situada entre els futurs edificis i la carretera de Cirera es configura un parc lineal de 18.895 m² (gairebé 2 ha). Aquest espai integrarà l’edifici que ocupa l’Escola Marta Mata (7.869 m² de sòl), i un altre equipament de barri (602 m² de sòl).

 

 

Publicat a