Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aposta per un pla de projecció exterior de la ciutat

Escoltar

Mataró aposta per un pla de projecció exterior de la ciutat

Els grups municipals amb representació al Ple municipal van aprovar per unanimitat, en la sessió ordinària de gener, una Proposta de Resolució presentada per Junts per Mataró de recuperació i redefinició de l’aposta de l’Ajuntament en el Pla de projecció exterior de la ciutat de Mataró.

El text íntegre de la proposta és el següent:

“Al març de 2015, es va donar compte en aquest Ple de l’aprovació del Pla de projecció exterior de la ciutat de Mataró com a document que agrupava de forma coordinada  diferents projectes que sota una única estratègia gestionés de manera integrada totes les actuacions que s’estaven implementant a la ciutat de Mataró, ja fos a nivell de internacionalització de les empreses del municipi, convertir el Parc científic Tecnocampus en un referent internacional, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit de la recerca, fomentar la xarxa de ciutats agermanades i consolidar de les actuacions que es duen a terme des de l’àrea de Solidaritat i Cooperació internacional.

D’acord amb això, i amb l’ajuda de la metodologia impulsada per la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, es va treballar en elaborar un pla local de projecció exterior pel municipi de Mataró i la comarca del Maresme, per tal de recollir la visió de tots els actors empresarials, municipals, associatius i acadèmics del territori i convertir-los en aliats per elaborar un pla d’actuació conjunta pels propers anys.

Així mateix, en l’elaboració del Pla de projecció hi van participar els principals agents socials, econòmics i institucionals del territori mitjançant la posada en marxa d’un procés participatiu per determinar la situació actual (diagnosi) i les accions estratègiques que caldria dur a terme en els propers anys. En aquest sentit, van realitzar-se entrevistes amb responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament vinculats a l’acció internacional de la ciutat, representants dels agents socials i econòmics del territori, representants d’entitats i grups d’experts per tal d’incorporar la seva visió sobre les accions, objectius i eixos estratègics de projecció exterior.

La finalitat del Pla era reforçar la internacionalització del municipi i la seva ciutadania com a via per al desenvolupament del territori i descriu i valora els principals projectes i accions realitzats pels diferents agents de Mataró i que, en major o menor mesura, tenen algun tipus de ressò pel que fa a la internacionalització de la ciutat de Mataró, com sigui l’“Invest in Mataró”, el Programa Business Landing i Incubadora d’empreses del Tecnocampus, agermanaments, ambaixadors de la ciutat o Internacionalització d’empreses i ajuda a l’exportació.

La idea era integrar els diferents objectius específics proposats en els Programes d’Actuació Municipal dels propers anys (2015-2020) i garantir la integració dels objectius del Pla de Projecció Exterior en l’activitat del Consistori a curt i mig termini, definint un camí a seguir en relació a la internacionalització.

En el Pla de Mandat presentat per el govern municipal a principis del present mandat i que presenta 116 compromisos i accions que volem assolir durant aquests quatre anys, tots ells organitzats al voltant de 31 prioritats, queda absolutament desdibuixada la voluntat d’aglutinar les accions d’internacionalització presentades en el Pla de Projecció exterior.

Al setembre de l’any passat, es va aprovar el Pla d’Acció de Mataró Agenda Urbana 2030 en que s’estableixen diversos projectes als que podríem assignar una etiqueta d’internacionalització, com puguin ser la creació d’un HUB de coneixement i innovació blau o fer de Mataró una ciutat esportiva, però en qualsevol cas, queda molt lluny de percebre-hi una voluntat d’internacionalització de la ciutat en un món global com en el que ens trobem.

D’acord amb això, des del grup municipal de Junts per Mataró proposem:

Que des del servei de promoció econòmica, es programi una recuperació i redefinició del Pla de projecció exterior de Mataró, que en contempli les sinergies amb tot allò que ja es desenvolupa des de l’Ajuntament i actualitzi diagnosis i objectius, de manera que es recuperi tota la feina feta des d’aquesta casa amb els principals agents socials, econòmics i institucionals del territori i es reforci l’estratègia d’internacionalització de Mataró com a via per al desenvolupament del territori i per millorar el posicionament internacional de la marca de ciutat.”