Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada una Proposta de resolució per lluitar contra l'assetjament escolar

Escoltar

Aprovada una Proposta de resolució per lluitar contra l'assetjament escolar

El text el va presentar el grup municipal del PP i es va aprovar amb una esmena 'in voce' presentada per la CUP. Hi van votar a favor els grups municipals del PSC, ERC, Junts, PP, En Comú Podem i la CUP. VOX es va abstenir.

El text íntegre de la Proposta de resolució aprovada és el següent:

"A les escoles és on es produeixen els primers vincles entre nens i nenes, on es produeix la socialització amb el grup d’iguals i també és on apareixen els primers conflictes i diferents maneres d’abusos i/o assetjaments.

En aquests últims temps, els conflictes escolars han augmentat tant en número com en gravetat. Els mitjans de comunicació han fet ressò de casos de “bullying” que han acabat en suïcidi. Casos que escandalitzen a l’opinió pública i que desborden als equips educatius.

Les formes més habituals, en les que es presenten aquests tipus de conflictes en els centres escolars són, verbals, físiques, socials i psicològiques. Avui dia també hi podríem incloure una nova categoria, la Virtual, que inclouria tot el relacionat amb el cyberbullying.

La complexitat d’aquest fenomen com un conflicte escolar ens obliga a tenir una formació específica per poder abordar-lo adequadament, des d’un sistema de millora de la convivència i que es fonamenti en les estratègies de la mediació escolar.

Podem considerar que un alumne es converteix en víctima quan està exposat de manera repetida i durant un temps a accions negatives que porti a terme un altre alumne o un grup d’ells.

Al mateix temps, el que passa en els centres escolars s’expandeix també dins dels municipis, ja que els nens, nenes, joves i famílies s’interrelacionen també en altres espais inter municipals.

Davant l’increment, arran de la pandèmia, de casos d’alumnes amb problemes emocionals, que en moltes ocasions poden derivar en conflictes, a més d’altres elements  com el mal ús dels mòbils i de les xarxes socials, el Departament d’Educació ha de posar en marxa diferents iniciatives per millorar el benestar dels alumnes.

Una de les iniciatives que si s’han posat en funcionament, és la obligatorietat a que totes les escoles i instituts tant públics com concertats han de tenir aquest curs una persona que sigui un referent en coeducació, convivència i benestar emocional. Però encara queda molta feina per fer, donat que les dades de salut mental no deixen d’empitjorar, i es una obligació conjunta actuar per revertir la situació.

És per això que sotmetem a la consideració dels Grups els següents acords per ser debatuts i en el seu cas aprovats al Ple:

- Que des del Servei d’Ensenyament de Mataró es doni suport a tots els centres escolars per donar a conèixer la figura del mediador i la nova estratègia d’actuació i que es creï un registre a cada centre per poder comptabilitzar tots els casos de violència i poder fer-ne un seguiment.

- Potenciar i incentivar els serveis que ofereix l’Ajuntament com els projectes d’Escolta Jove, el psicòleg del Servei de Benestar Social que dona suport als equips docents dels centres educatius i els educadors dels Espais Joves que visiten els patis escolars durant les hores d’esbarjo per relacionar-se amb els joves, i detectar possibles conflictes, i que no només visitaran els patis escolars, sinó que ho faran també o s’oferiran a fer-ho a aquells espais on es duia a terme l’activitat extraescolar dels mateixos centres o d’altres entitats.

- Que l’Ajuntament de Mataró insti al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a cercar estratègies, nous programes, etc. per abordar de manera integral una problemàtica que afecta de manera tan important a alumnes, famílies i centres educatius."