Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crea una comissió informativa especial sobre els processos de selecció i provisió de llocs de treball

Escoltar

L’Ajuntament crea una comissió informativa especial sobre els processos de selecció i provisió de llocs de treball

Es tractaran els assumptes derivats de les actuacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació a les denúncies presentades per una persona informant, per donar-hi la màxima transparència dins els límits permesos per la llei de protecció dels alertadors.

Una imatge del Ple ordinari celebrat ahir. Foto: Ajuntament
Una imatge del Ple ordinari celebrat ahir. Foto: Ajuntament

El Ple municipal va aprovar ahir, 11 de gener, el nomenament dels membres de la nova comissió informativa de caràcter especial per transparentar la política de recursos humans de l’Ajuntament en els processos de selecció i provisió de llocs de treball. En un Ple anterior, celebrat el 21 de desembre, ja s’havia aprovat la creació d’aquesta comissió especial.

D’acord al Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, les Comissions Informatives especials tracten un assumpte concret i s’extingeixen automàticament quan l’òrgan ha dictaminat o informat sobre el mateix.


Contingut i membres de la Comissió

En aquest cas, la Comissió té l’encomana d’analitzar i informar detalladament dels expedients administratius relatius als processos de selecció i provisió de llocs de treball. En concret, tractarà sobre els assumptes derivats de les actuacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en relació a les denúncies presentades per una persona informant sobre suposades pràctiques de contractació irregulars. Respecte a aquesta qüestió, l’Ajuntament ha donat resposta a tots els requeriments d’informació rebuts de l’OAC, que el passat 1 de desembre va comunicar la incoació d’expedient sancionador contra l’Ajuntament per la possible comissió d’infraccions administratives.

La Comissió especial estarà formada per un representant i un suplent de cada grup municipal. La presidirà el primer tinent d’alcalde Miquel Àngel Vadell (PSC) i la vicepresidenta serà la regidora Sarai Martínez (En Comú Podem Mataró). La resta de membres titulars designats pels grups municipals són els regidors Joaquim Camprubí (ERC), Judith Cortés (VOX), Alfons Canela (Junts per Mataró), Cristian Escribano (PP) i Carlos García (CUP). Els grups han designat també un suplent en cada cas.

Els acord es decidiran per vot ponderat. Les conclusions hauran d’elevar-se al Ple en el termini de 6 mesos prorrogables a un màxim de 3 més, previ acord de la majoria simple dels seus membres.