Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Joventut. 27/01/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de Joventut. 27/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 27 de gener de 2004

Núm.: 30

Caràcter: ordinari

Hora: 20:00

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano Vicepresidenta / Consellera delegada de Joventut i Esports

Oriol Roch Izard Director del Pla Integral de Joventut

Maria Salicrú Maltas A títol personal

Oriol Burgada Mascaró A títol personal

Pau Benítez Domínguez A títol personal

Pere Masramon Leiva Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Víctor Xaubet Areales Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Laura Moreno Domingo Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Lluís Márquez Cobo Ass. Cultural La Mar de Garbí

Ruper Muñoz Rodríguez Acció Jove € Joves de CCOO

Ferran Gómez Olivencia Club d'Escacs Mataró

Laura Soto Pastelero Grup Municipal PSC

Miguel Guillén Burguillos Grup Municipal ICV-EUIA

Santi Giménez Serra Grup Municipal CiU

Saida Sánchez Montilla Grup Municipal PP

Oriol Artigas Candidatura d'Unitat Popular de Mataró

S'excusen:

Bintou Jarju Rubí A títol personal

Eloi Aymerich Casas A títol personal

Raquel de Haro González Acció Jove € Joves de CCOO

No hi assisteixen:

Manuel Mas Estela President

Marta Loire Fernàndez Secretària tècnica del Consell

Xavier Admetlla Martínez A títol personal

Manel Valverde Martínez Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Baboucarr Mbye Cham Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret Agrupament Escolta Antoni Comas

David García Muñoz Creu Roja Joventut

Alexandre Floriach Jones Grup Municipal ERC

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
 2. Bases de subvenció 2004 del Servei de Joventut
 3. Valoració dels Parcs de Nadal 2003/04 i de la Nit Oberta 2003
 4. Propostes de modificació del Reglament del Consell Municipal de Joventut
 5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

  S'aprova l'acta de la sessió anterior.

2. Bases de subvenció 2004 del Servei de Joventut

  La regidora Alícia Romero explica la tipologia de subvencions per a l'any 2004 que s'incorporen al Servei de Joventut degut a la nova reestructuració de l'organigrama municipal. En aquest cas, són les subvencions per les entitats de lleure i les de casals d'estiu. A més, explica la novetat que s'ha incorporat en aquesta convocatòria: les subvencions per entitats juvenils que no existien l'anterior mandat.

  Sobre les subvencions de casals d'estiu es comenta que es va fer una reunió amb totes les entitats organitzadores de casals i amb elles es van arribar a uns acords que queden explicitats en els barems de les bases.

3. Valoració dels Parcs de Nadal 2003/04 i de la Nit Oberta 2003

La regidora informa sobre la gestió i el desenvolupament dels Parcs de Nadal i es lliura una memòria explicativa. Destaca el poc temps amb el què s'ha treballat però la bona col·laboració que hi ha hagut amb les entitats de lleure, així com aspectes concrets de la organització acordats amb les mateixes: la obertura matí i tarda dels parcs, el disseny dels espais per tal que fossin atractius pels nens i nenes, la quantitat de monitors per espais (10 a cada lloc), el contingut dels jocs i tallers€

 • En Lluís Márquez diu que caldria modificar els horaris dels Parcs per adequar-se més a les necessitats dels pares i les mares

 • En Santi Giménez diu que, igual com es contracten monitors de Mataró, caldria que altres serveis també contractin empreses de Mataró. Cal que la informació arribi a tots els escolars.

La regidora explica el desenvolupament del programa Mataró, Nit Oberta. Comenta que el projecte va néixer a finals del 2002 i que ara ja en fa un any de la seva consolidació. En termes genèrics diu que tant les entitats organitzadores com l'Ajuntament en fan un balanç positiu, tot i reconèixer els reptes pendents que hi ha sobre la taula i enumera alguns com: la necessitat de millorar la mobilitat nocturna, l'ampliació d'espais on fer activitats, la recerca de nous col·laboradors privats (com Privat que amplia la oferta cultural divendres nit€), la implicació de més entitats€ Destaca que per aquesta primera edició ja s'ha millorat la imatge, tal i com sempre reclamaven les entitats juvenils.

 • Tothom diu, però, que cal seguir millorant-ne la imatge i la informació per tal que arribi a tot arreu.

 • Sobre la possibilitat d'obrir la oferta a empreses privades, en Pere Masramon diu que sí a aquesta inclusió sempre que no hagi limitació d'accés a les entrades o uns preus excessius. També diu que és necessari l'increment d'activitats en altres barris de la ciutat.

4. Propostes de modificació del Reglament del Consell Municipal de Joventut

No hi ha ningú que aporti propostes concretes i es decideix posposar el tema per a una altra sessió del Consell.

5. Torn obert de paraules

 • L'Oriol Burgada pregunta sobre el CISEC, empresa que gestionava la descentralització als IES. La regidora explica la situació actual dels punts descentralitzats d'informació als IES, comentant que aquest tema es portarà en un proper Consell ja que és un programa que comportarà alguns canvis, després que la gestió passés de l'IME a Joventut.

 • En Santi Jiménez comenta si aquest programa dels IES es porta també als centres de secundària privats.

 • La regidora respon que no. Que el què es pretén es descentralitzar la informació juvenil només als instituts públics i, en tot cas, els privats queden coberts pel punt d'informació centralitzat, el SIDRAL.

 • La Maria Salicrú proposa que l'Albert Cot (Sidral) vagi un dia a l'any als centres d'ensenyament secundari privats a explicar els canals disponibles d'informació juvenil. La regidora diu que ens comprometem a fer-ho.

 • La regidora explica també els nous horaris del Sidral que, ara, està obert fins les 22h per donar millor servei als i les joves.

 • En Santi Giménez demana que hi hagi un bar en el nou Parc Central.

 • En Ferran Gómez diu que els preus de Can Soleret són excessius i en dóna un document. També demana que hi hagi més accés a les sales del Casal de Joves.

 • La regidora respon al Ferran que es mirarà el tema dels preus de Can Soleret i sobre les sales del Casal de Joves explica que hi haurà canvis en un futur. De cara al juny, es canviarà el sistema i funcionament de la demanda de sales ja que, fins el moment, el criteri ha estat i és poc enfocat a les entitats juvenils. Per tant, reconeix la mancança i es compromet a portar la proposta de règim de funcionament del Casal.

 • La Maria Salicrú proposa que es convidi al conseller delegat de Cultura, Sr. Jaume Graupera, i al President del l'IMPEM, Sr. Antoni Civit a una sessió del Consell per a poder preguntar-li sobre els temes que porten a terme i que afecten els joves.

 • La regidora s'hi compromet.

Sense més qüestions a tractar, la vicepresidenta aixeca la sessió.

La Consellera delegada de Joventut i Esports

Alícia Romero Llano

El tècnic superior del Servei de Joventut

Oriol Roch Izard

 

Mataró, 27 de gener de 2004