Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió de seguiment del Pacte per la Mobilitat. 04/05/2004

Escoltar

Acta de la Comissió de seguiment del Pacte per la Mobilitat. 04/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE PER A LA MOBILITAT

Data: 4 de maig de 2004

Núm: 01

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

 • Fermí Manchado Zambudio, Vice-President de la Comissió
 • Joan Soler Serratosa, Cap Àrea de la Via Pública
 • Joan Miró Farrerons, Cap Servei de Mobilitat
 • Jaume Bruguera Pont, Gerent CTSA Mataró BUS
 • Jose Manuel Ortiz Martinez, Col·lectiu conductors CTSA
 • Javier Sánchez del Campo, Grup Municipal IC-V
 • Miquel Àngel Casas Masedo, Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme
 • Antoni Roca Juncà, Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme
 • Octavi Nonell Carulla, Grup Municipal CiU
 • Miguel García Cabrera, Gremi de Taxistes
 • Salvador Serra Abellan, Secretari

Excusen la seva absència:

 • Pilar Gonzàlez Agàpito, Ilma Sra. Alcalde-President en funcions
 • Ramon Aparicio Garcia, Federació d'Associacions de Veïns
 • Joaquim Esperalba i Iglesias, Convergència i Unió
 • Joan Esteva de Ordal, Derechos del Peatón
 • Carlos Fernández Báez, Federació d'Associacions de Veïns
 • Josep Filbà, Unió de Botiguers de Mataró
 • Anna Mª Guinart de Araiztegui, Creu Roja de Mataró
 • Ester Làzaro, Esquerra Republicana de Catalunya
 • Francesc Melero Collado, Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Salvador Milà i Solsona, IC-V
 • Joan Ortiz Olmedo, CCOO
 • Albert Prat i Vilar, Assistèncial Club
 • Bartomeu Riudavets i Melipa, Empresa Casas
 • Ole Thorson, Prevenció d'accidents de trànsit
 • Helios Xaudaró Ortiz, RACC

Ordre del dia

 1. Seguiment del Pacte
 2. Precs i preguntes
 3. Desenvolupament de la reunió

  1. Seguiment del Pacte
  2. S'inicia la reunió amb la salutació del Sr. Vice-President de la Comissió tot indicant que aquesta és la primera reunió de l'any 2004 en el si de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Mobilitat, per a fer el seguiment de les accions realitzades el 2003 i sobretot per encabir les accions programades del 2004.

   El Sr. Sánchez del Campo fa notar que segons el Reglament hi ha d'haver una reunió de la Comissió cada trimestre, i que des de gener de l'any 2003 no se n'havia fet cap. Altrament indica que no hi ha acta de la darrera reunió, al que el Sr. Bruguera contesta que l'acta es va facilitar en la reunió del Consell de Circulació i Transports consecutiva a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte per la Mobilitat.

   S'inicia doncs la revisió línia per línia d'actuació i punt per punt, comentant si s'escau les observacions que es realitzaren:

   Línia 1: El transport públic

   Respecte el punt 1.1 d'augmentar la freqüència els dissabtes i dies festius en hores punta del transport urbà, el Sr. Sánchez del Campo diu que considera insuficient les mesures que es van aplicar el 2002 i que continuen en servei.

   Respecte el punt 1.6 sobre la sol·licitud de subvenció a la Diputació per a la instal·lació de més plataformes en les parades del transport urbà, el Sr. Roca demana es vigili les instal·lacions de les marquesines en aquestes parades per tal que es compleixi el codi d'accessibilitat.

   Respecte el punt 1.9 sobre la millora de la velocitat comercial dels trens, el Sr. Roca apunta que s'ha de demanar a RENFE que els trens siguin accessibles.

   Sobre el punt 1.10 d'introducció de noves fòrmules que incentivin l'ús del transport públic per sobre el vehicle privat, el Sr. Sánchez del Campo diu que les mesures esmentades a aplicar el 2004 de major carril bus i crear punts de centralitat informativa amb estudi de millores són millores pel servei però no són mesures d'incentivació, pel que s'haurien de buscar fòrmules més imaginatives.

   Sobre la línia 1, el Sr. Nonell diu que les accions se centren molt sobre el transport urbà però no sobre el transport ferroviari, al que el Sr. Miró contesta que bàsicament l'abast municipal és sobre el transport urbà.

   Línia 2: Les infraestructures bàsiques i Urbanisme

   En el punt 2.3 que té com objectiu desviar el trànsit de pas cap a la variant de la N-II, el Sr. Nonell proposa donar més temps als semàfors de gir a l'esquerra que entren a la ciutat venint des de Barcelona ja que sovint són insuficients i d'aquesta manera fer menys permeable el sentit contrari, al qual el Sr. Vice-President contesta que podria ser contraproduent per cues i accidents, i actualment el funcionament és correcte.

   Línia 3: Distribució i ús de la xarxa viària

   Sobre el punt 3.5 del Pla d'eixamplament i millora de voreres, el Sr. Sánchez del Campo esmenta que són insuficients les actuacions en aquest sentit, al que se li contesta que se'n fan moltes d'actuacions en voreres atès que quan es fan obres es fan construir els rebaixos corresponents, i que darrerament s'està optant més per la tipologia de plataforma única que està contemplat en un altra línia d'actuació. S'acorda canviar el nom de l'objectiu per només "Pla d'eixamplament de voreres" atès que la millora de les voreres està contemplat en el punt 3.9.

   Sobre el punt 3.10 que contempla la possibilitat de construir passos de vianants a nivell de voreres (passos elevats), el 2004 contempla la instal·lació de bandes reductores de velocitat, al que el Sr. Sánchez del Campo no està conforme d'incloure aquesta actuació en aquest punt atès a que no es corresponen. El Sr. Miró contesta que l'objectiu del punt és donar major seguretat als usuaris més sensibles en els passos de vianants, i aquest objectiu es pot fer de diferents maneres: amb passos elevats, amb bandes reductores, combinant l'aparcament per tal que el recorregut sigui en ziga-zaga, etc€

   Sobre el punt 3.11 d'increment en la vigilància i sanció als vehicles estacionats sobre les voreres, el Sr. Roca proposa repetir la campanya que es va realitzar fa uns anys de concienciació de respectar els estacionaments per a minusvàlids, i no ocupar les voreres, ja que creu que són efectives.

   Sobre el punt 3.12 d'eliminació d'obstacles de les voreres, el Sr. Roca demana que sempre que s'instal·lin nous elements es compti amb els invidents, ja que són els més perjudicats.

   5. La gestió del transport i distribució de mercaderies

   Sobre el punt 5.1 de la construcció del centre logístic de transport, el Sr. Nonell explica que l'accessibilitat no es compleix en els despatxos.

   6. Seguretat Viària

   Sobre el punt 6.8 de manteniment dels equips semafòrics, el Sr. García esmenta que el temps de reacció de resoldre incidències és lent, perquè sovint veu semàfors amb llums foses durant molts dies. En aquest sentit es demana que si detecten incidències les comuniquin per tal de poder-les resoldre.

   Sobre el punt 6.9 de millora de la senyalització viària, el Sr. Roca demana que es senyalitzin més passos de vianants, en concret un al carrer Emili Cabanyes.

  3. Precs i preguntes

  El Sr. Sánchez del Campo pregunta quan i com s'actualitzarà el Pacte per a la Mobilitat, a la que el Sr. President respon que després del canvi d'alcaldia, es prepararà una reunió per tractar d'aquest tema.

  El Sr. García Cabrera diu que a la parada de bus de la RENFE controlada per càmara, tenien autorització verbal per aturar-se, i malgrat això els hi ha arribat alguna multa. Com a solució es proposa fer una base de dades amb les matrícules dels taxistes de Mataró per poder evitar aquesta situació.

  El Sr. García Cabrera denuncia el deteriorament general de l'asfalt en la ciutat.

  El Sr. Roca proposa crear una Comissió d'Accessibilitat Universal, que controli qualsevol actuació a la Via Pública i vetlli per l'acompliment de les mesures d'accessibilitat.

  El Sr. Sánchez del Campo pregunta quan es convocarà el Consell de Circulació i Transport, al que el Sr. Vice-President contesta que es programarà un calendari de reunions.

  Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

  El Conseller delegat de Mobilitat

  (Vice-President de la Comissió )

  Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

  L'enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

  Salvador SERRA ABELLAN

  Mataró, 14 de maig de 2004