Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 09/02/2004

Escoltar

Comissió de Govern. 09/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

898/2004 de 5 de febrer

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern 9.2.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de febrer de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 26 de gener de 2004.

2 DESPATX OFICIAL CMI SERVEIS CENTRALS SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

 3 Aprovar l'adjudicació del servei de manteniment de diverses zones verdes de Mataró a favor de TALHER, SA per un import de fins 716.070'00€, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

 4 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu, a favor de l'empresa "Construcciones y Servicios Faus, SA" per un import de fins a 108.892'08€, IVA inclòs.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

5 Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reurbanització dels carrers de Na Pau, Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espenyes.

6 Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assís.

7 Aprovar inicialment el Projecte de renovació del clavegueram del carrer Ramon Berenguer, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA.

8 Aprovar inicialment el Projecte de col·lector del carrer Biada, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA.

-Servei de Llicències-

9 Ordre d'enderroc a Club Tenis Les Sureres, del mur sobre la vorera al c/ Riu Ter, 4-6.

10 Ordre de retirada rètols a 9 locals comercials de la ciutat.

11 Desestimació del recurs de reposició de Promociones Cuevas Salis, SL, contra l'ordre de retirada de 3 rètols a la Vía Europa, 202-218.

12 Desestimació del recurs de reposició de Sergi Regol Soler, contra l'ordre d'enderroc de cobert i porxo a la Ctra. de Mata pk 3.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MK" (carrer València).

14 Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (Av. President Companys, Ciutat Freta, pg Pau Claris, pg. Comtes Mir i Borrell i altres).

15 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic dels carrers Antoni Gaudí, Sant Daniel, Creu d'en Fins, Sant Miquel, Joan Maragall, Sant Jordi, Ferrer i Dalmau i Calassanç Marqués.

CMI SERVEIS PERSONALS- Servei de Benestar Social -

16 Ratificació del decret núm. 528 relatiu a l'abonament al PASS, Serveis de Prevenció, Assistencials i Sociosanitaris, a la Residència Sant Josep, corresponent al període de setembre a desembre de 2003.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor