Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports. 21/01/2004

Escoltar

Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports. 21/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports

Dia: dimecres 21 de gener

Hora: 19:00 h. 1ª.convocatòria

19:30 h. 2ª.convocatòria

Lloc: Casal de Joves (Pl. Espanya, 1)

Per indicació del President de l'PME es convoca  la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta anterior.
 2. Despatx oficial.
 3. Donar compte de les resolucions de la Presidenta.
 4. Aprovació, si escau, del Reglament i Jurat de la Nit de l€Esport 2004.
 5. Aprovació, si escau, de les Bases Particulars Reguladores de la concessió de subvencions i beques esportives del Patronat Municipal d'Esports per a l'any 2004.
 6. Aprovació, si escau, de l'atorgament de subvencions nominatives recollides en les bases d'execució de l'any 2004 per activitats esportives extraordinàries.
 7. Aprovació, si escau, de l'atorgament de subvencions nominatives recollides en les bases d'execució de l'any 2004 per activitats de promoció esportiva per instal.lacions esportives municipals del Patronat Municipal d'Esports.
 8. Aprovació, si escau, de l'atorgament de subvencions nominatives recollides en les bases d'execució de l'any 2004 pel Pla de Millora Esportiva.
 9. Concessió de llicència d'ús de la Zona Esportiva Municipal de Cerdanyola (Camps Municipals de Futbol del Camí del Mig i de l'Enric Pujol) a la Unión Deportiva Cerdanyola-Club Deportivo Verdiblanca-Unión Deportiva Mataronesa.
 10. Aprovació, si escau de la composició de les comissions de treball del Patronat Municipal d'Esports.
 11. Torn obert de paraules.

Mataró, 15 de gener de 2004.

La Presidenta.

Alícia Romero Llano