Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 16/02/2004

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 16/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1036/2004 de 12 de febrer

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari dia 16-2-2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 16 de febrer de 2004, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 14 de març de 2004.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor