Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports 15/12/2004

Escoltar

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports 15/12/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Consell Municipal de circulació i transports

Data: 15 de desembre de 2004

Núm: 06

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio, Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa Coordinador Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons Cap Servei de Mobilitat

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Pedro Curado Bola ONCE

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Josep Ninou i Guàrdia Tècnic Servei de Mobilitat

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Joan Antoni Baron i Espinar Ilm Sr. Alcalde-President

Quitèria Guirao Consellera-delegada Ciutat Sostenible

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Elena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Óscar Guzman Rodríguez Sindicat Comissions Obreres

Remigio Herrera García Creu Roja de Mataró

Montserrat Martínez Sánchez Assistencial Club

Joan Cordovilla Ponce Delegat Empresa CASAS

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Joan Josep Soler i Madera Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2004
 3. Projecte del programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005
 4. Actuacions del Pla d'Actuació Municipal 2005
 5. Autorització del Ministeri de Foment a l'actuació de carril bicicleta a la Porta Laietana
 6. Temes sobrevinguts:
  • Balanç Bus platja i Bus Santes 2004
  • Proposta circulació al Centre per la porta de Sant Josep
  • Esmenes PMU i Pla de Treball
  • Reordenació aparcament de l'Av. Gatassa

  7. Precs i preguntes

  Desenvolupament de la reunió

  S'inicia la reunió a les 19:00 hores.

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
  2. El Sr. Vice-President demana si hi ha alguna esmena a l'acta anterior, no formulant-se cap sol·licitud al respecte, pel que s'aprova l'acta anterior .

  3. Valoració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2004
  4. El Sr. Joan Miró explica per sobre el contingut de l'informe-resum de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura duta a terme el 2004: les seves activitats i l'assistència rebuda.

   El Sr. Joan Soler explica que la campanya d'enguany ha deixat de ser repressora en quant no s'ha privat els conductors habituals amb talls de carrers, sinó que s'ha orientat la SMSS d'una manera més participativa i amb fòrums de debat.

   El Sr. Jaume Bruguera detecta un error en l'informe, en el punt de la organització del Concurs Fotogràfic, dut a terme per la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró i per CTSA-Mataró BUS. Tanmateix creu que la campanya institucional global (Generalitat) ha tingut poc ressó en els mitjans de comunicació.

  5. Projecte del programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2005
  6. S'explica que la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 2005 està prevista organitzar-la, segons les directrius marcades per la Generalitat, de cara a la primavera, pel que el temps d'organització torna a ser breu, i es convida a les diferents Entitas presents que preparin aportacions per aquesta Setmana, per tal que a partir de gener es pugui anar configurant el programa del 2005.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa crear una Comissió Organitzadora en el si del Consell per tal que totes les Entitats que així ho desitgin puguin participar, al que el Sr. Vice-President contesta afirmativament, tot agraint aquesta aportació al Sr. Javier Sánchez del Campo.

  7. Actuacions del Programa d'Actuació Municipal 2005
  8. El Sr. Joan Soler Serratosa exposa que en el proper Consell previst pel mes de febrer, es donarà comptes del Balanç de Compliment del PAM 2004.

   El Sr. Joan Miró explica el Pla d'Actuació Municipal del 2005.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre l'objectiu 2.2.2.1 de prioritat semafòrica, si es contempla el semàfor de la Ronda Barceló amb la carretera N-II, al que el Sr. Jaume Bruguera explica que si, però que hi ha problemes tècnics de moment.

   El Sr. Vice-President avança al Sr. Pedro Curado els problemes tècnics-informàtics sobre el tema de la megafonia en els autobusos, tot preveient la solució vers el gener del 2005.

   El Sr. Pedro Curado agraeix al col·lectiu Taxista de la ciutat de Mataró el bon comportament d'aquest col·lectiu, per les atencions que presten tant per portar gossos pigall, al que el Sr. Alonso Sánchez Aunion, en representació del col·lectiu taxista agraeix el detall.

   El Sr. Vice-President, conjuntament amb els tècnics del Servei de Mobilitat, expliquen l'adquisició d'un aparell-radar mòbil, que es situarà periòdicament en diferents carrers de la ciutat, i que marca al conductor la velocitat a la qual circula. Aquesta actuació de moment només té voluntat dissuassòria i de sensibilització i no pas d'afany recaptatori.

   El Sr. Octavi Nonell exposa sobre l'objectiu 2.2.2 d'increment de velocitat comercial del Servei Mataró-Bus que en l'estudi de millores hi havia punts millorables a partir de l'actuació de la Policia Local, i creu que hi ha mancances en aquest punt, tanmateix que el nou sistema de recollida de residus urbans comercials pot afectar al servei d'autobusos urbans. El Sr. Vice-President explica que encara s'ha d'explicar per part de Serveis Municipals el nou sistema de recollida per si pot afectar a la circulació en general i als autobusos en particular, al que es compromet a seguir aquest tema.

  9. Autorització del Ministeri de Foment a l'actuació de carril bicicleta a la Porta Laietana
  10. El Sr. Vice-President explica que es va obtenir l'autorització del Ministeri de Foment de senyalització del carril bicicleta a la Porta Laietana.

  11. Temes sobrevinguts

  • Balanç Bus platja i Bus Santes 2004

  El Sr. Jaume Bruguera explica el funcionament del Servei Bus Platja 2004, que tenia com a novetat el seu pas pel propi Passeig Marítim. També exposa el funcionament del Bus Santes, que va ser una iniciativa de la FAVM, i que es va portar a terme amb normalitat.

  El Sr. Octavi Nonell explica que el muntatge d'aquest servei especial Bus Santes va ser precipitat, i que potser hauria tingut més passatge si s'hagués planificat amb més marge.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo reitera que s'ha de potenciar el Bus Platja discriminant el vehicle privat, al que el Sr. Joan Miró explica que realment el potencial d'accedir a la platja amb autobús no està tant en arribar fins al Passeig Marítim, sinó en les línies que circulen i tenen parada en el Front Litoral (Avinguda Maresme), al que el Sr. Marco Antonio Fernández hi està d'acord.

  El Sr. Jaume Bruguera explica que es farà una enquesta per part d'una empresa externa per avaluar la necessitat de crear un títol de viatge escolar, els resultats de la qual es tindran a finals de gener. Per tant s'exposarà en la propera reunió.

  • Proposta Circulació al Centre per la Porta de Sant Josep

  El Sr. Joan Miró explica la proposta de Circulació al Centre, un cop s'acabin les obres de reurbanització del tram de la Riera, tot comparant-lo amb la situació anterior de les obres que és força semblant. Els canvis més importants són

   1. Una pilona fixa al capdamunt de la Riera, quedant en cul de sac tram d'entre el carrer Bonaire i la Muralla dels Genovesos.
   2. Els controls d'accessos a l'inici del carrer Sant Josep i a la confluència amb el carrer d'en Moles.
   3. El canvi de sentit del carrer d'Amàlia.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo exposa que l'horari en que la pilona estarà abaixada (trànsit obert) s'ha de reduir en un futur, tot i que reconeix les pressions de diferents sectors en sentit contrari. En general, però, reconeix que la tendència és bona.

  El Sr. Marco Antonio Fernández pregunta si ha depès del caràcter privat o públic del Col·legi Cor de Maria, el fet que es deixi oberta la pilona uns minuts per tal que puguin accedir els pares a deixar/recollir els nens, al que se li contesta clarament que no.

  • Esmenes PMU i Pla de Treball

  El Sr. Joan Soler Serratosa explica el calendari a seguir per l'aprovació del PMU: presentació del nou text incorporant les esmenes a la Comissió Informativa de Via Pública el 26 de gener, aprovació inicial pel Ple el 3 de febrer i el 7 d'abril aprovació definitiva.

  • Reordenació aparcament de l'Avinguda Gatassa

  El Sr. Vice-President explica els compromisos amb l'Associació de Veïns de Cerdanyola, de remarcar el caràcter peatonal del carrer Rosselló, i d'augmentar l'oferta d'aparcament de l'Avinguda Gatassa, en unes 37 places aproximadament. El tram comprés entre l'Avinguda Puig i Cadafalch i el Passeig Ramon Berenguer III, en el costat del parc, serà d'estacionament limitat amb control horari. També explica que les obres del Passeig Ramon Berenguer III s'han endarrerit fins el mes de febrer, i que s'ha adaptat un espai a la Ronda President Tarradellas pels transportistes del Passeig Ramon Berenguer III.

  1. Precs i preguntes

  El Sr. Marco Antonio Fernández pregunta si els estacionaments limitats amb control horari de l'Avinguda Puig i Cadafalch, Passeig Ramon Berenguer III i Avinguda Gatassa, deixaran de tenir aquesta regulació quan entri en funcionament l'aparcament subterrani del Parc de Cerdanyola, al que el Sr. Vice-President li contesta que si.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre el nou Reglament del Consell, al que el Sr. Joan Soler Serratosa contesta amb el calendari previst, amb l'aprovació final al Ple del 7 d'abril.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les mesures específiques de circulació amb motiu de les festes nadalenques, al que el Sr. Leonardo Ávila contesta que es farà extensives les mesures de circulació dels dissabtes als diumenges 19 de desembre i 2 de gener, que són els recomanats per obrir per les associacions de comerciants. Tanmateix, hi haurà major presència policial al centre amb patrulles i amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa que el Consell feliciti a l'operador CTSA i als conductors pels resultats de passatge assolits, al que el Sr. Joan Soler afirma i amplia i fa extensiva la felicitació a tot el personal de l'empresa.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les darreres retencions provocades pel semàfor de l'Av. Puig i Cadafalch-c. Pirineus, al que el Sr. Josep Ninou contesta que era un problema de regulació, ja solventat.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo pregunta sobre les estadístiques de les sancions de la càmara de foto-vigilància de la parada de la RENFE, al que se li contesta que es facilitaran dades en el proper consell.

  El Sr. Javier Sánchez del Campo proposa que els comerciants reparteixin targetes gratuïtes de Mataró BUS de 2 viatges, per exemple, a l'igual que reparteixen tiquets d'aparcament. El Sr. Jaume Bruguera explica que antigament ja s'havia intentat acordar amb Unió de Botiguers una campanya semblant, que no va arribar a bon terme, i que es pot reprendre el tema.

  El Sr. Antoni Roca exposa alguns punts millorables sobre la ubicació de marquesines, parades de bus i plataformes, al que se li demana ho detalli en un escrit, al que el Sr. Pedro Curado se li ofereix per escriure l'escrit conjuntament.

  Finalment, es tanca la sessió a les 21:15 hores.

  Conseller delegat de Mobilitat (Vice-President del Consell )

  Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

  Enginyer del Servei de Mobilitat (secretari)

  Salvador SERRA ABELLAN

   

  Mataró, 24 de gener de 2005