Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials 30/08/2005

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials 30/08/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 16.

Dia: 30 d'agost de 2005.

Hora: 9h.

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 1. Actes de les dues sessions del dia 19 de juliol de 2005.
 2. Despatx oficial
 3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials.
 4. Llistat general

  1. Decrets de Serveis Territorials des del número 6015 fins al número 6819, des de la data 13.07.2005 fins a 22.08.2005.
  2. Urbanisme

  3. VIVIENDAS JARDIN, SA. € CORAL MARTINEZ CABANAS € 1000 PROM, SL. € JOSEP PERA MORA € LLARS EXCLUSIVES MARESME, SL. € MONTSARRI, SL. € PROMOCIONS SAUIPE, SL. € ROSER I Mª TERESA CUSACHS COLOMER € F.F.J. AROMAT, SL. € JUAN ANTONIO PEREZ CARRASCO € MIQUEL VAZQUEZ RUIZ € DANIEL PUERTAS MARTINEZ € JESUS JUANROIG GRAN € JANOMAR Y PROAT ASSOCIATS, SL. € PEREZ LORENZO ESTEBAN, SLNE € MATEO LOBATO PIMENTEL € DOMINGO GALLEGO CONTRERAS I MARGARITA ALCAIDE GUIRAO € UTADELL DESARROLLO Y FOMENTO, SL. € ROSA MONROY CALERO € BUSNIER, SL. € LLUIS SURIÑACH ARDERIU € ADAM JULIA ARROYO € LLUIS SURIÑACH ARDERIU € CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS RAL MAR, SL € NURIA ABRIL MASSUET.
  4. Ciutat Sostenible

  5. TECNILEON MOTORS, SL. € MERCADONA, SA. € HOTEL CIUTAT DE MATARO, SA. € JANOMAR I PROAD ASSOCIATS, SL. € CARLES MIR PONT € JAUME BOFILL BERNARDO, SL. € PASTELERIAS GONZALEZ SCCL. € BALDOMERO ORTEGA VALHONDO.

   

 5. Línies d'actuació.
 6. Ciutat Sostenible

  1. Informar sobre els indicadors de Sostenibilitat de Mataró 1995-2004 i dels controls del Pla de Seguiment de l'Agenda 21 de Mataró.
  2. Informar sobre la sol·licitud del Servei de Compres i Contractacions de la resolució del contracte administratiu d'adjudicació per a la construcció i explotació del mòdul ubicat a l'àmbit núm. 1 davant del carrer Sant Agustí formalitzat amb l'empresa "Racó d'en Margarit, SL" per renúncia presentada el 5 de maig de 2005.
  3. Informar sobre els desistiments dels senyors Francisco Mendieta Peinado i Jacinta Sanz Alonso de les seves propostes presentades en el seu dia per a l'explotació del mòdul de l'àmbit 1.
  4. Manteniment

  5. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte de construcció de mur de formigó armat en els patis dels CEIPS Tomàs Viñas i Josep Montserrat Cuadrada.
  6. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte de renovació de paviments asfàltics dels carrers de Provença, d'Arnau de Palau, de Goya, de Montserrat Cuadrada i el passatge de Carles Padrós.

 7. Junta de Govern Local
 8. Urbanisme

  1. Aprovació inicial del Pla del "Touring Club".
  2. Manteniment

  3. Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels sectors "AV-AX-EZ-AT" de Mataró, que afecta els carrers Siete Partidas, Bombers Madern i Clariana, Astronauta Amstrong, Lapidario, Germà Francisco, Las Cantigas i trams de les rondes Cervantes (entre Av. Amèrica i N-II) i Alfons X el Savi (entre Rda. Cervantes i Ctra. de Mata).
  4. Aprovació inicial del projecte de millora de la urbanització dels carrers Bombers Madern i Clariana, Siete Partidas, Lapidario i Germà Francisco.

 9. Propostes al Ple.
 10. Obres

  1. Acceptació de l'ajut atorgat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya previst en la Llei 2/2004 de 4 de juny de Millora de Barris per finançar el projecte d'intervenció integral de Cerdanyola.
  2. Urbanisme

  3. Aprovació provisional del Pla especial d'assignació d'usos de diversos equipaments.
  4. Aprovació dels treballs preparatoris per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, relatiu al sector discontinu Riera de Cirera / Rocafonda.
  5. Ciutat Sostenible

  6. Aprovar inicialment el nou Reglament d'Activitats de Mataró que inclou les esmenes del Grup Municipal de Convergència i Unió i que substitueix el text dictaminat favorablement en la Comissió Informativa de Serveis Territorials del 19 de juliol de 2005.

 11. Precs i preguntes.

 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Elena Barriendos Calvete.

Mataró, 26 d'agost de 2005.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE PUMSA, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 9, DE L'EDIFICI