Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de Medi Ambient 02/03/2005

Escoltar

Consell Municipal de Medi Ambient 02/03/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Benvolgut/des,

Per indicació del president es  convoca  la sessió ordinària del Consell Municipal de Medi Ambient

Dia:

dimecres 2 de març de 2005

Hora:

19.30 h a 22.00 h

Lloc:

Espai 10, Centre Cívic Pla d'en Boet, c/ Juan Sebastian Elcano, 6

Caràcter:

ordinària

Núm.:

01/05

Ordre del dia (podreu trobar els documents a l'adreça www.e-consensus.org/mataro accedint a l'apartat del Consell Municipal de

Medi Ambient):

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació de l'informe al document "Una Nova Estratègia Urbana".

Tal com va acordar el CMMA en la reunió del 19 d'octubre, la Comissió de Gestió del Territori i Qualitat de vida, ampliada amb altres persones integrants del Consell, s'ha reunit en cinc ocasions per treballar l'informe al document "Una nova estratègia Urbana". La primera proposta d'informe va ser presentada en el Consell del 21 de desembre i ara cal fer l'aprovació del text definitiu.

3.- Proposta d'adhesió als "Compromisos d'Aalborg".

A la reunió del 21 de desembre es va deixar sobre la taula aquest punt per poder ser tractat amb un més ampli quòrum del Consell. En aquest punt es debatrà la proposta d'adhesió en base a un informe realitzat per l'Oficina Agenda 21 on es concreten programes i actuacions realitzades per l'Ajuntament coincidents amb els 10 objectius dels compromisos. Aquest informe ja el teniu des de la convocatòria del desembre.

4.- Informar de l'avaluació del grau d'implantació del Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 Mataró 2004

Presentarem la 5a avaluació del Pla d'Acció Ambiental (PAA) però estem al 6è any d'implantació. El grau d'implantació del PAA al 2003 era d'un 61% i la inversió associada per aquell any va ser de 20,5 milions d'euros. L'Ajuntament va constituir la Comissió Agenda 21 com a grup tècnic per la coordinació i seguiment de l'Agenda 21. És a través de la informació, prèviament estructurada, dels diferents serveis que integren la Comissió que podem comprovar el grau d'implantació del PAA. La Comissió està integrada per Mobilitat, Protecció Civil, Policia Local, Serveis Municipals, Manteniment, Urbanisme, Obres, Sanitat, Imatge, IMPEM, empreses públiques, patronats municipals de Cultura i d'Esports i Ciutat Sostenible.

5.- Ratificar la reformulació del Pla d'Acció Ambiental i el Pla de

seguiment de l'Agenda 21

Les modificacions dels redactats del PAA i el Pla de Seguiment han de ser ratificades pel Consell, ja que és l'òrgan que té encomanat el seguiment participat dels acords realitzats en el Fòrum ambiental.

6.- Informació general.

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell.

7.- Torn obert de paraules.

 

Rebeu una salutació cordial,

 

Quiteria Guirao Abellán

Consellera delegada de Ciutat Sostenible

 

Mataró, 18 de febrer de 2005