Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de Medi Ambient 12/07/05

Escoltar

Consell Municipal de Medi Ambient 12/07/05

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del president us convoco a la sessió ordinària del Consell Municipal de Medi Ambient (Podreu trobar els documents a l'adreça www.e-consensus.org/mataro accedint a l'apartat del Consell Municipal de Medi Ambient)

Dia:

dimarts 12 de juliol de 2005

Hora:

19.30 h

Lloc:

Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. La Riera 48, 2n

Caràcter:

ordinària

Núm.:

03/05

Amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Informació sobre el programa de treball per a la redacció del pla especial urbanístic d'estacions base de radiocomunicació

El Ple municipal del 7 d'abril ha suspès les llicències d'estacions base de radiocomunicació durant 1 any, prorrogable a un any més, per fer el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A L'ORDENACIÓ DELS EMPLAÇAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ A MATARÓ.

Els objectius del Pla són:

- Definició dels espais on es considera viable la instal·lació d'una estació base de radiocomunicació.

- Creació d'un catàleg de zones sensibles a partir dels criteris del Decret 148/2001 o de l'Ordre Còdig Tècnic d'Edificació 23/2002.

- Definició dels espais d'influència de les zones catalogades i el tipus de mesures a adoptar determinades per la normativa o per l'aplicació del principi de cautela.

- Definició de criteris d'impacte visual tant en relació als edificis o carrers catalogats en el Patrimoni Arquitectònic de Mataró com altres que tinguin per objectiu protegir el perfil visual de Mataró.

- Establiment de paràmetres urbanístics adaptats a aquest tipus d'instal·lació.

Es crearà una comissió de seguiment del Pla especial integrada per entitats ciutadanes, tècnics externs i tècnics municipals.

3. Donar compte dels indicadors de sostenibilitat i controls ambientals

Es donarà informació sobre el valor i l'evolució dels 30 indicadors de sostenibilitat, que es calculen anualment, i dels 22 controls ambientals, que són de periodicitat variable. Ambdós sistemes formen part del Pla de Seguiment de l'Agenda 21, aprovat inicialment l'any 1998 i reformulat l'any 2002.

4 Informació del procés de debat del programa d'actuació municipal i pressupost 2006

El passat 28 de juny es va reunir el Consell de Ciutat, on en Josep Porras i l'Anna Soteras ens representen com a Consell de Medi Ambient, per iniciar el procés de debat del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i Pressupost 2006. Es tractaria en aquest punt de concretar com farem la discussió de les propostes que els nostres representants defensaran en el Consell de Ciutat previst pel 20 de setembre.

Podeu trobar tota la documentació en l'apartat CONSELL DE CIUTAT de http://www.e-consensus.org/mataro

5. Informació dels grups de treball

El grup de Gestió del Territori i Qualitat de Vida així com el d'Energia s'han reunit el 29 de juny i el de Qualitat i Seguretat Ambiental el 7 de juliol. En aquest punt es donarà compte dels acords presos.

6. Informacions generals

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell

Rebeu una salutació cordial,

Quiteria Guirao Abellán

Consellera delegada de Ciutat Sostenible

Mataró, 29 de juny de 2005