Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 10/01/2005

Escoltar

Junta de Govern Local 10/01/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

61/2005 de 5 de gener

Assumpte:Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del dia 10.1.2005

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de gener de 2005, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 27 de desembre de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

3.Ordre de retirada del cobert en planta terrat al c. Goya, 5, 3r.

4.Ordre de retirada de rètols, tendals i vitrines, en 9 finques de la ciutat

5.Aprovació inicial d'Estudi de detall de regularització fondària edificable per agrupació de parcel·les (carrer Sicília 5, Sant Joan Bosco 14, interior).

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor