Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació 14/04/2005

Escoltar

Mesa de Contractació 14/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 14 d'abril de 2005 

Hora: 9:00 hores 

Lloc: sala de reunions d'El Carreró, 13-15 (1r subterrani) 

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Proposta adjudicació.

2.1.- Exp. 15/2005: servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contraincendis en escoles i edificis municipals, a favor de l'empresa "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)", fins un import de 126.412'26 €, IVA inclós, per dos anys.

2.2.- Exp. 07/2005: obres de construcció d'una nova rotonda al c. Energia, al polígon industrial Mata-Rocafonda, a favor de l'empresa "Incunart, SA", fins un import de 83.484'95 €.

2.3.- Exp. /2005: servei de suport a la intervenció grupal i comunitària amb la infància en risc social, a favor de l'associació "Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)", fins un import de 204.860'00 €.

2.4.- Exp. 19/2005: servei de gestió dels casals municipals de gent gran, a favor de l'associació "Esports 3", fins un import de 84.373'58 €, IVA inclòs.

3.- Sol.licitud d'aclariments

3.1.- Sol.licitud a l'empresa "SAT Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 16" per què aclareixi la discrepància observada en l'oferta econòmica entre la quantitat que figura en l'apartat 5 dels criteris de valoració pel servei de prevenció de riscos laborals (pàg. 9) i en la clàusula catorzena (pàg. 10). L'escrit d'aclariment haurà d'haver-se presentar al Registre General de l'Ajuntament abans de les 15:00 hores del dia 19 d'abril de 2005.

3.2.- Sol.licitud a les empreses presentades en el concurs per al subministrament de vestuari per què aportin les mostres demanades en el plec de condicions, ajustades a les característiques que també hi figuren: color , tipus i qualitat de teixit. Les mostres s'hauran d'aportar i entrar-se pel Registre General de l'Ajuntament abans de les 15:00 del dia 19 d'abril.

 

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 12 d'abril de 2005