Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell del Pla Integral de Rocafonda - El Palau. 06/09/2006

Escoltar

Acta del Consell del Pla Integral de Rocafonda - El Palau. 06/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA-EL PALAU

Data: 6 de setembre de 2006

Hora: 20:10h

Lloc: Centre Cívic de Rocafonda-El Palau

Hi assisteixen:

El Sr. José Ramon Soria, representant de l'AMPA de l'Escola Bressol de Rocafonda,

Josep Bermúdez i Núria Ibran, representant l'AV de Rocafonda-l'Esperança i Ciutat Jardí,

el Sr. Josep Ma. Manté, representant del grup municipal d'ICV-EuiA,

el Sr. Miquel Torner, en representació de l'entitat Marxaires Mataró-Canigó,

el Sr. Cayetano Garcia Ruiz representant del Club petanca Roca 8,

la Sra. Eva Guitart en representació de l'Associació de Comerciants i Serveis de Rocafonda,

la Sr. Fina Pavón representant de la Vocalia de la Dona,

les Sres. Carmen Díez i Conxita García i el Sr. Joan Torras representants de l'Associació de Gent Gran de Rocafonda,

la Sra. Maria Zaloña, representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró,

la Sra. Visitación Romero, representant del Grup Municipal PSC.

El senyor Oriol Batista, President del Consell del Pla integral de Rocafonda- El Palau,

la Sra. Glòria Brusati, Tècnica dels Plans integrals territorials.

S'excusen:

No hi ha excusats.

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de les propostes al procés participatiu d'elaboració del PAM i

Pressupost 2007 (relacionades a l'acta de la sessió anterior)

3. Presentació dels actes d'inauguració de la Ronda Pintor Rafel Estrany.

4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió

El President, senyor Oriol Batista incia la sessió donant la benvinguda als assistents i donant pas al primer punt de l'ordre del dia.

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors.

La senyora Fina Pavón i el senyor Josep Ma. Manté consideren que no és correcte reflectir el l'hora d'arribada dels assistents a la reunió. La senyora Glòria Brusati explica que en un altre Consell es va sol·licitar que es fes així i per això també es feia aquí. Atesa la demanda es deixarà de reflectir l'hora d'arribada dels assistents.

El senyor Miquel Torner demana que en l'ordre del dia d'avui s'incorpori un punt per a tractar la retirada del sostre de la nau del carrer Gibraltar. S'accepta la proposta i el senyor Oriol Batista proposa iniciar la reunió amb aquest punt.

El senyor Batista explica que en sessions anteriors ja s'havia explicat davant del Consell que la retirada de la teulada d'uralita de la nau industrial del carrer Gibraltar era una actuació a realitzar properament, ja que l'empresa especialitzada, demandada des de feia més de dos anys, estava disposada a intervenir. Hi havia hagut queixes per part de membres del Consell però insisteix en que ja s'havia informat del tema i no era una qüestió a debatre sinó simplement informativa.

Alguns membres del Consell, senyors Miquel Torner, Josep Bermúdez, Josep Ma. Manté, i les senyores Núria Ibran, Maria Zaloña, consideren que els treballs per enretirar la teulada 'uralita de la nau industrial del carrer Gibraltar no s'han fet amb les mesures de seguretat necessàries:

€ no es va avisar a les Associacions de Veïns ni es va prevenir a la població del perill que una actuació així comportava.

€ molts veïns i veïnes van estar mirant com es realitzaven els treballs sense que hi hagués cap mesura de seguretat.

€ els materials que es retiraven de la teulada van estar exposats a l'interior de la nau i de l'elevador, amb el perill d'estendre pols d'amiant en el barri.

€ no creuen que els treballadors tinguessin cap mena d'especialització  no consideren que sigui tant difícil encarregar un treball com el realitzat

€ tot i ser una informació facilitada al Consell, creuen que caldria haver escoltat les veus que es manifestaven en contra d'aquesta actuació.

El senyor Oriol Batista presenta un informe elaborat pels serveis tècnics de Prohabitatge Mataró on es fa una valoració correcte de l'actuació realitzada, tant pel que fa a l'especialització i formació dels treballadors com per les mesures de seguretat adoptades.

Els membres del Consell sol·liciten que, per evitar que succeixin de nou actuacions similars, cal establir conjuntament una metodologia i un procés per acabar de decidir quin serà el futur de la nau del carrer Gibraltar. Cal implicar al barri, ja que és una actuació important per aquest. En aquest punt sorgeixen divergències entre alguns dels integrants del Consell, ja que d'una banda es defensa la proposta municipal de construir habitatge social per a poder iniciar una dignificació de l'habitatge al barri; i per l'altra banda, s'està en contra de la construcció de nous pisos que puguin densificar encara més el barri.

2. Aprovació de les propostes al procés participatiu d'elaboració del PAM i Pressupost

2007 (relacionades a l'acta de la sessió anterior)

S'expressa l'acord amb les propostes presentades, però el senyor Miquel Torner fa notar que mancaria incloure algunes actuacions que sortien a la llei de barris:

- adquisició d'habitatge

- millora del transport públic, especialment per cobrir les mancances del cap de setmana.

- urbanització dels carrers de El Palau

Les propostes seran incorporades i presentades al govern municipal pel PAM 2007.

El senyor José Ramon Soria, assenyala que les obres de la Ronda Pintor Estrany han finalitzat però encara hi ha carrers tallats i un sentit de la marxa tancat. Això crea malestar entre els veïns i veïnes.

3. Presentació dels actes d'inauguració de la Ronda Pintor Rafel Estrany.

El senyor Oriol Batista explica que el proper dia 30 de setembre s'organitzarà un acte festiu d'inauguració de la Ronda Rafael Estrany. Es vol organitzar un acte central institucional acompanyat d'activitats promogudes per les entitats del barri i, per aquest motiu, convida a aquelles que estiguin interessades a participar-hi.

El senyor Cayetano García explica que l'Associació de petanca Roca'81 està organitzant el 25è aniversari de l'entitat i podria ser interessant aprofitar la inauguració per a fer alguna activitat relacionada.

Els senyors Torner, Manté, Torras i la senyora Zaloña manifesten el seu desacord amb la intervenció realitzada a la Ronda Estrany, especialment amb el carril bici que:

€ ocupa més del 50% de la vorera reduint considerablement el pas de vianants

€ els bancs estan ubicats massa a prop del carril bici i pot causar algun accident

€ l'espai de prioritat invertida de la Ronda Estrany és inútil ja que els cotxes no ho respecten i cal senyalitzar-ho millor.

El senyor Torner considera que no s'han respectat els acords tant en l'ubicació del carril bici, que es va sol·licitar que estigués en els marges de la Riera de Sant Simó, com amb la grandària del futur aparcament en superfície que ocuparà la major part de la zona verda.

Finalment el senyor Batista resolt, comentant que aquesta actuació ja s'ha tractat àmpliament en diferents sessions de treball, i per tant es donarà trasllat d'aquestes queixes al servei d'obres.

4. Torn obert de paraules

En primer lloc es respon a dues qüestions sobre l'Av. Amèrica que el senyor Miquel Torner va realitzar en la sessió anterior. Així doncs, s'explica que s'ha iniciat la tercera fase de les obres, ja que ateses les dificultats en l'execució de les dues fases anteriors es va veure la necessitat de continuar amb l'execució de la tercera fase per tal d'acomplir els terminis establerts en el calendari previst per a l'obra. L'inici d'aquests treballs va ser comunicat per carta a les dues Associacions de Veïns i no es va fer fins que no es va tenir oberts els dos sentits de la marxa del tram central. D'altra banda, s'ha avançat també el projecte de concessió del mobiliari i pèrgoles, previst per a una fase de treball posterior. D'altra banda, s'explica que el tractament dels arbres no ha estat diferenciat en cada tram. El manteniment dels arbres depenia de l'afectació de l'obra, és a dir, de si el tamany de l'obertura arribava fins al punt on estaven els arbres o no.

En el tram central aquesta afectació incloïa els arbres, mentre que això no succeïa en el primer tram. Els arbres del tram central van ser sotmesos a un estudi per a valorar la possibilitat de trasplantar-los a un viver mentre durava l'obra. L'estudi va establir que els arbres no estaven en prou bon estat com per a sobreviure i per aquest motiu no es van trasplantar.

El senyor Torner, però, no es mostra satisfet amb l'explicació i considera que la resposta es poc acurada.

El senyor Bermúdez demana poder conèixer el projecte de pèrgoles i mobiliari urbà per a l'Av. Amèrica, i la senyora Pavón demana conèixer la tasca dels mediadors ciutadans i considera que caldria estudiar la possibilitat de desenvolupar un projecte d'horts terapèutics.

El senyor Torras manifesta que els gossos fan les seves necessitats en la gespa del talús del cementiri malgrat estar prohibit. Demanda un major control.

El senyor Torner exposa un seguit de qüestions:

€ demanda limitar la velocitat del carrer Santigo Rusiñol i fer actuació contundent sobre els cotxes aparcats.

€ anuncia la signatura el conveni per a tirar endavant el projecte de la Llar Cabanellas

€ demanda quina serà la finalitat de l'espai exterior annex a l'equipament del carrer Colòmbia, ja que considera que la proposta de fer unes pistes de petanca és una pèrdua de possibles equipaments pel barri.

Es tanca la sessió a les 22'00h.

Resum dels acords de la sessió:

1. Establir conjuntament una metodologia i un procés per consensuar quin serà el futur de la nau del carrer Gibraltar. Cal implicar al barri, ja que és una actuació important per aquest.

2. Incorporar les darreres propostes realitzades al PAM 2007

3. Presentar en el proper Consell Territorial el projecte de mobiliari de l'Av. Amèrica i el projecte de Mediació Ciutadana President del Pla integral de Rocafonda-El Palau Secretaria del Consell del Pla Integral de Rocafonda-El Palau

Oriol Batista i Gàzquez                                                         Glòria Brusati i Massaguer

 

 

Mataró, 12 de setembre de 2006