Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell per a la Convivència de 12/09/2006

Escoltar

Acta del Consell per a la Convivència de 12/09/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA

Data: dimarts 12 de setembre de 2006

Núm: 11

Caràcter: ordinari

Hora: 19 h. a 21 h.

Lloc: Sala de Plens

 

 

Hi assisteixen:

   
     
 • Vice-president
 

Oriol Batista i Gázquez

 • Grup municipal PSC
 

Rosa Herrero Anton

 • Salesians-Sant Jordi
 

Juan M. Cabrera Moreno

 • Centre Sant Pau
 

Meritxell Pérez

 • Creu Roja € assemblea local
 

Santi de Arcos Milà

 • ICS- Centres d'atenció primària de Mataró
 

Rafael Rodríguez Rodríguez

 • Càrites interparroquial de Mataró
 

Antoni Vila

 • Associació familiar mixta d'africans de Catalunya
 

Momodou Bah Jim

 • Secretària Tècnica
 

Elena Carrasco

Excusen la seva absència:

   
 • Alcalde € President de l'Ajuntament de Mataró
 

Joan Antoni Baron Espinar

 • Comissionat Pla de Nova Ciutadania
 

Josep Palacios

 • Grup municipal ICV - EUIA
 

Xavier Ramírez

 • Grup municipal ERC
 

Montserrat Graupera

 • Federació d'Associacions de Veïns de Mataró
 

Àngel Prat Palència

 • Moviment Educatiu del Maresme
 

Jaume Aguilar Vallés

 • Entitat cultural Fèlix Cucurull
 

Carla Mulet Matas

 • Associació cultural musulmana Annour
 

Karim Belbah i Mofadal Jebari

 • Associació infantil i juvenil - Casal Xerinola
 

Laura Sánchez

 • Associació de mediadors "vine amb mi"
 

Badia Bouia

 • Associació club Jama Kafo
 

Kaoussou Goudiaby

 • Associació de veïns de Cerdanyola
 

Alfonso Nievas

 • Associació cultural islàmica Ansar
 

M.Zein Alnehlawi

 • Centre de normalització lingüística
 

Carme Torrelles Surís

 • Associació de veïns de Rocafonda
 

Cristina Sarràs

 • Associació d'immigrants per la convivència cultural i artística
 

Mustafa El Kaderi / Abdesamat El Kaderi

 • A títol personal
 

Beatriz Ballestín González

 • Grup municipal PP
 

Juan Carlos Ferrando Casaseca

 • Associació Muso Kafo
 

Jalika Jammeh

 • Associació Cultural Musulmana Al Ouahda
 

Driss Ahmadi

Mohamed Larbi

Abdel·lulah El Harrak

 • Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal
 

Toni Martínez / Francesc Bea

 • Associació Planeta
 

Michel Badji

     

 

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.
 2. Ratificar els representants del Consell per à la Convivència i fer les aportacions
 3. al Consell de Ciutat

 4. Torn obert de paraules.

 

Desenvolupament de la reunió

D'acord amb el Reglament es constitueix el Consell en segona convocatòria.

 1. S'aprova l'acta anterior
 2. Les persones que s'havien proposat com a representants del Consell al Pacte Local i a Política Lingüística no assisteixen a la reunió per tant no es poden ratificar.

Propostes per al Consell de Ciutat:

 • Deixar un espai a la Ràdio per a les entitats i col·lectius, € hora setmanal, per a donar a conèixer les coses que es fan a la ciutat. Línia de sensibilització.

 • El Sr. Rafael Rodríguez pregunta si Mataró també s'ha adherit a la campanya en que a través de l'empadronament es pot sol·licitar directamet la targeta sanitària, en cas contrari seria una proposta a fer.

Es llegeixen les propostes que s'han fet des d'altres plans.

 • Suport a la proposta de treball amb les AMPES de les escoles per tal de fomentar la participació dels pares nouvinguts en les activitats de les AMPES a totes les escoles.

 • Formació per a joves que no tenen documentació, espai de professionalització, ja que els espais joves no arriben a aquests joves.

 • Relació entre el Pla d'Acollida i els joves, quina continuïtat té per a joves que necessiten una formació professional específica.

 • Salesians des del març està fent aquest tipus de formació amb un itinerari que ja està en marxa. La franja d'edat és de 16 a 18 anys.

 

El Sr. Rafael Rodríguez comenta que fins als 16 anys estan escolaritzats i a partir dels 18 ja són considerats adults.

 • La Sra. Rosa Herrero parla de les festes del barri i comenta que estaria bé que l'Ajuntament participi a la comissió i convidi a la població nouvinguda a participar-hi.

El Sr. Oriol Batista diu que s'hauria de millorar l'organització a les festes del Palau per tal de solucionar els problemes que han succeït aquests darrers anys.

 • La Sra. Elena Carrasco comenta que els temes de sensibilització i convivència en els barris es podrien treballar mitjançant les escoles d'adults, on es podrien fer activitats que fomentessin la comprensió i les relacions veïnals.

La Sra. Txell Perez comenta que també es pot fer a través dels líders comunitaris.

El Sr. Oriol Batista explica que es traslladaran totes les propostes al Consell de Ciutat.

 1. Torn de Paraules

El Sr. Rafael Rodríguez exposa que per part de l'I.C.S. s'està confeccionant un protocol per treballar el tema de la mutilació genital, en el qual compten amb la col·laboració de professionals de sanitat , entre ells pediatres i l'Adriana Kaplan.

La informació se'ls dona als metges, als pares i s'informa amb una carta que porten al seu país quan tornen de vacances.

També comenta que encara hi ha un percentatge elevat de nenes a les que se les emporten al seu país per tal de fer l'ablació.

La Sra. Elena Carrasco informa que hi ha entitats que estan treballant els ritus de pas per tal d'evitar l'ablació.

El Sr. Santi de Arcos parla en referència a les baixes del padró, comenta que s'ha de fer una revisió per assegurar que la informació arriba a les persones interessades. També comenta que segons les declaracions fetes per de la Vega, les persones que s'hagin donat de baixa no podran acumular l'antiguitat del padró. Diu que s'ha d'assegurar molt bé que realment aquestes persones no viuen als pisos on són empadronats.

El Sr. Oriol Batista diu que cada Ajuntament ha de fer les seves comprovacions en base a les dades que tenen del padró.

També comenta que estaria bé que vingués la persona responsable del padró i expliqués com funciona.

El Sr. Santi de Arcos diu que s'hauria de trobar un sistema per tal de poder comparar les dades d'aquestes persones entre l'I.C.S, les entitats i l'Ajuntament.

La Sra. Elena Carrasco afegeix que també es pot corroborar la informació quan es faci un nou cens.

El Sr. Rafael Rodriguez diu que aquestes dades són confidencials.

El Sr. Oriol Batista fa referència al tema dels amuntegaments explicant que:

 • Es fan inspeccions dels pisos on consten moltes persones empadronades
 • Via padró: per llei s'ha d'empadronar a tots aquells que visquin en un habitatge, es farà la comparació entre els que hi viuen i els empadronats.
 • Es controlarà l'activitat il·lícita de lloguer i relloger.
 • Es contrastarà la informació de les dades del cens, amb les del padró i les del propietari per tal de saber si en te coneixement.
 • Es farà un Certificat d'habitatge, segons el reglament, via Ajuntament.
 • Explica que aquest mes ja s'ha posat en marxa i l'Ajuntament podrà tenir resolt un informe sobre aquesta situació.
 • D'aquesta manera s'aprofitarà per inspeccionar l'habitatge i comprovar que aquest sigui digne.
 • Es comença a mitjans de setembre.

El Sr. Rafael Rodriguez diu que en relació al tema de Canàries, es nota si han arribat més immigrants a Mataró ?

 

El Sr. Oriol Batista respon que a Mataró no en tenim noticies i que no s'ha notat .

El Sr. Santi de Arcos explica el cas d'algunes persones procedents de Canàries que tenien família a Mataró.

La Meritxell rectifica dient que són 3 els casos.

La Sra. Rosa Herrero pregunta com està el tema d'acollida.

La Sra. Elena Carrasco comenta que està en marxa, a l'octubre començaran les sessions d'acollida, els cursos de coneixement de l'entorn i els de català. En base als resultats obtinguts a l'octubre i novembre es farà l'avaluació del 2006 i la planificació per al 2007.

El Sr. Oriol Batista fa el lliurament de la memòria del Servei de Mediació Intercultural i s'enviarà a les persones que no hi son a la sessió.

Arriba el Sr. Kousu Goudiabi .

Es tanca la sessió a les 21:00 h.

 

El Vice-president La Secretària Tècnica

 

Oriol Batista i Gázquez Elena Carrasco i López