Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de l'IMPEM. 25/04/2006

Escoltar

Consell Municipal de l'IMPEM. 25/04/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA CONSELL IMPEM

Per ordre de la PRESIDENTA DE L'IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dimarts 25 d'abril a les 19 h., a la sala de reunions de l'edifici del c/Herrera nº 70, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació de l' acta de la reunió celebrada el dia 28 de març de 2006

2. Informacions

2.1 Ràdio municipal

2.2 Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal.lacions de radiocomunicació a Mataró.

2.3 Sol.licitud de subvenció a la Generalitat pels Plans d'Ocupació.

2.4 Sol.licitud de subvenció a la Generalitat pel projecte Igualtat d'Oportunitats.

2.5 Sol.licitud de subvenció per cursos de formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació.

2.6 Oficina de turisme

3. Propostes al Consell

3.1 Nomenament d'un representant del Consell de l'IMPEM al Patronat de la Fundació Tecnocampus.

3.2 Aprovació de l' aminoració de les subvencions atorgades l'any 2005 per la dinamització del comerç i l'hostaleria de la ciutat.

3.3 Resolució del recurs d'alçada presentat en el procés de selecció d'una plaça de tècnic de comerç.

3.4 Aprovació de la renovació de l'estada en l'incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Tecnogis.

4. Precs i preguntes.

 

El secretari delegat

 

 

Jordi Gayete Valls

Mataró, 20 d'abril de 2006