Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal del Medi Ambient. 21/11/2006

Escoltar

Consell Municipal del Medi Ambient. 21/11/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

Benvolguts/udes senyors/es,


Per indicació del president us convoco a la sessió ordinària del Consell Municipal del Medi Ambient

Dia: dimarts, 21 de novembre de 2006

Hora: 19.30 h

Lloc: Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. La Riera 48, 1r

Caràcter: ordinària

Núm.: 05/06

Amb l'ordre del dia següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA.

L'Ajuntament de Mataró disposa des de 1998 d'un Mapa sònic que dóna informació dels nivells d'immissió de soroll que hi ha a la via pública, dades que formen part dels controls i indicadors del Pla de Seguiment de l'Agenda 21 Mataró.

La Llei estatal 37/2003, del soroll i la Llei catalana 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, incorporen els criteris establerts a la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, disposant un seguit de mesures a adoptar pels Ajuntaments per tal de pal·liar i corregir els efectes nocius de la contaminació acústica en les persones d'un territori determinat.

El Mapa de capacitat acústica és l'instrument que assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat.

3. RETORN DE LES APORTACIONS AL PAM 2007.

El Ple municipal del 2 de novembre va aprovar inicialment el Pressupost i Pla d'actuació municipal pel 2007 i actualment hi ha obert un període d'al·legacions que finalitza el proper dia 21 de novembre. Com bé sabeu aquests documents s'han redactat amb les aportacions dels diferents consells i organismes municipals

4.      INFORMACIONS GENERALS.

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell.

5. TORN OBERT DE PARAULES.


Rebeu una salutació cordial,

Quiteria Guirao Abellán

 

 

Consellera delegada de Ciutat Sostenible

Mataró, 13 de novembre de 2006