Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari 29/05/2006

Escoltar

Ple extraordinari 29/05/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4737/2006 de 24 de maig

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 29 de maig de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 29 de maig de 2006, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Sorteig dels membres de les meses electorals per al Referèndum al projecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 18 de juny de 2006.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor