Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 30/01/2007

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 30/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 30 de gener de 2007

1a Convocatòria: 19.15 hores

2a Convocatòria: 19.45 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera, 48 1r pis

Per indicació del president de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 17 d'octubre de 2006.

2. Despatx oficial.

3. Propostes al Consell:

3.1. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2007:

- Per a activitats extraescolars i/o complementàries.

- Per a colònies escolars.

- Per a menjador escolar.

- Per a intercanvis escolars.

3.2. Aprovació de la llista d'espera definitiva per cobrir possibles vacants o substitucions en places de tècnic/a mitjà/ana.

3.3. Aprovació de la llista d'espera definitiva per cobrir possibles vacants o substitucions en places d'educador/a 1r cicle d'educació infantil.

3.4. Aprovació de la llista d'espera definitiva per cobrir possibles vacants o substitucions en places docents.

3.5. Aprovació dels convenis amb els diferents IES de Mataró per a la utlització de les seves instal·lacions.

3.6. Aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars per a la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a la substitució de la fusteria exterior de l'IES Miquel Biada.

3.7. Aprovació de l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització d'infants matriculats a partir del 16 de setembre de 2006 a les EB municipals per al curs 2006/2007.

3.8. Ratificar el decret número 10/2007, de 18 de gener, d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de substitució de la fusteria exterior de l'IES Miquel Biada.

3.9. Ratificar el decret número 1565/2006, de 31 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2006.

3.10.Ratificar el decret número 1443/2006, de 14 de desembre, d'ampliació del contracte per a l'execució de la fase II del projecte de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada.

3.11.Ratificar el decret número 1445/2006, de 14 de desembre, d'ampliació del contracte de la direcció tècnica de les obres de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada.

3.12.Ratificar el decret número 1386/2006, de 29 de novembre, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça d'administratiu/va, grup C, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat d'accés lliure i sistema de concurs oposició de l'IME.

3.13.Ratificar el decret número 1442/2006, de 14 de desembre, d'atorgament de beques d'ajuts individualitzats per assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu de dos nens d'escola bressol.

3.14.Ratificar el decret número 1510/2006, de 22 de desembre, d'atorgament de beques d'estudi per ajudar als alumnes matriculats a l'Aula de Teatre per al curs 2006-2007.

3.15.Ratificar el decret número 1529/2006, de 29 de desembre, de concessió d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en activitats extraescolars per al curs escolar 2006-2007.

3.16.Ratificar el decret número 1532/2006, de 29 de desembre, d'atorgament de les beques d'estudi TRABAL.

3.17.Ratificar el decret número 1/2007, de 10 de gener, d'aprovació d'una nova convocatòria de presentació de sol·licituds per a l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització d'infants matriculats a partir del 16 de setembre de 2006 a les EB municipals per al curs 2006/2007.

3.18.Donar compte del decret 1214/2006, de 26 d'octubre, de contractació per via d'urgència de la senyora Núria Garriga Segura com a professora titular A de l'IES Miquel Biada per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

3.19.Donar compte del decret 1244/2006, de 27 d'octubre, de nomenament dels coordinadors/es i tutors/es del CFA Can Noè a partir del curs 2006-2007.

3.20.Donar compte del decret 1368/2006, de 28 de novembre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Núria Garriga Segura com a professora titular A de l'IES Miquel Biada per substitució de la titular en situació de baixa per maternitat.

3.21.Donar compte del decret 1391/2006, de 4 de desembre, de contractació, per via d'urgència, del senyor Carles Mitjà Olivares com a professor titular A de l'IES Miquel Biada per substitució del titular amb reducció de jornada per guarda legal.

3.22.Donar compte del decret 1500/2006, de 22 de desembre, d'atorgament del complement de tutoria a la Sra. Àngela Guerrero Brullet i a la Sra. Iolanda Herrera Peiró, professores de l'IES Miquel Biada.

3.23.Donar compte del decret d'Alcaldia 9660/2006, de 3 de novembre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics.

3.24.Donar compte del decret d'Alcaldia 10692/2006, de 12 de desembre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents privats concertats.

3.25.Donar compte del decret d'Alcaldia 175/2007, d'11 de gener, d'acceptació de subvenció per a l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides. Curs 2006-2007.

3.26.Donar compte del decret 3/2007, de 16 de gener, de contractació, per via d'urgència, del senyor Iván Grañén Galera com a mestre taller de PGS amb un contracte d'obra o servei determinat.

4. Propostes al Ple:

4.1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la delegació de competències en relació al primer cicle d'educació infantil.

5. Informacions de la Presidència.

Mataró, 24 de gener de 2007

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

  • Es prega puntualitat.
  • Els expedients restaran a disposició dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d'aquesta convocatòria a la seu de l'IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n) de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.