Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 29/10/2007

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 29/10/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

8804/2007 de 25 de octubre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 29.10.2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 d'octubre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 15 d'octubre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs, procediment obert i modalitat de concessió, del servei públic de gestió de les deixalleries de Mataró (Pla d'En Boet i La Llàntia), i convocar licitació.

4 Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, de les obres del Projecte bàsic i executiu d'edifici annex al Ceip Cirera-menjador, i convocar licitació.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

5 Aprovar la signatura d'un conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, per l'any 2007, per a la gestió del servei de transport adaptat "porta a porta".

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor