Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 22/10/2008

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 22/10/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA

Dia: Dimecres, 22 d'octubre de 2008.
Hora: 9'00 h.
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11

1.      Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.      Despatx oficial.
3.      Donar compte decrets signats de Via Pública.
4.      Línies d'actuació

Àrea de Via Pública

4.1 Presentació per tramitació orgànica municipal de l'avantprojecte de modificació de l'ordenança de circulació.

Mobilitat

4.2 Ampliació dels contractes d'assistència en matèria de manteniment i conservació de senyalització  i semaforització.

4.3 Explicació del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

Policia Local

4.4. Donar compte de la Junta Local de Seguretat de 20 d'octubre de 2008.

4.5. Estadístiques trimestrals del servei de retirada de vehicles de la via pública i del vehicle SMIV.

5.      Propostes d'acord a la Junta de Govern Local.

5.1 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 290/2008, de 29 de setembre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 689/2006 E, contra la resolució formulada per Decret núm. 8493/2006, de data 27 de setembre de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció

5.2 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 294/2008, de 2 d'octubre de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 224/2007 1B, contra la resolució formulada per Decret núm. 10817/2006, de data 14 de desembre de 2006, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció

5.3 Autoritzar i disposar la despesa de 9.000,00 euros a càrrec de la partida 20300 445110 48900 del Servei de Protecció Civil, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la protecció civil, del Pressupost de despeses del 2008, increment que estarà condicionat a la propera modificació del pressupost.

6. Precs i preguntes

El secretari de la CMI de Via Pública

Luís M. Clemente Marín.

Mataró, 16 d'octubre de 2008.