Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Ordre del dia del Consell Plenari de l'IME del 25/11/2008

Escoltar

IME. Ordre del dia del Consell Plenari de l'IME del 25/11/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 25 de novembre de 2008

1a Convocatòria: 18.45 hores

2a Convocatòria: 19.00 hores

Lloc: Sala de reunions soterrani El Carreró de l'Ajuntament de Mataró. El Carreró 13-15.

Per indicació de la presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 23 de setembre de 2008.

2. Despatx oficial.

3. Propostes al Consell:

3.1. Ratificar el decret número 1489/2008, de 3 de novembre, d'aprovació de la convocatòria i bases particulars per a la concessió de beques TRABAL, SA

3.2. Ratificar el decret número 1254/2008, de 24 de setembre, de sobrant i nova contractació corresponent a la contractació de l'empresa de serveis per a la realització de diversos serveis d'atenció als infants de les Escoles bressol de l'IME, per a l'exercici 2008

3.3. Ratificar els decrets números 1309/2008, de 8 d'octubre, d'adjudicació provisional, i 1537/2008, de 17 de novembre, d'adjudicació definitiva  de la contractació, mitjançant procediment obert, per a la gestió del servei públic de l'Aula de Música Tradicional de l'IME per al curs escolar 2008-2009

3.4. Ratificar el decret número 1352/2008, de 14 d'octubre, d'adjudicació definitiva de la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió del servei públic de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn de l'IME per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010

3.5. Ratificar el decret número 1448/2008, de 24 d'octubre, d'atorgament d'ajuts individualitzats per l'assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu de nens i nenes matriculats a les Escoles Bressol durant el curs 2008-2009

3.6. Ratificar abonament dels endarreriments del complement d'estadis de promoció docent del personal docent de l'IES Miquel Biada de l'IME

3.7. Donar compte del decret número 1124/2008, de 8 de setembre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Elba Peláez Cañadas com a professora titular A de l'IES Miquel Biada, per substitució del titular

3.8. Donar compte del decret número 1248/2008, de 24 de setembre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Maria Grau Perajoan com a mestra d'adults del CFA Can Noè, per substitució del titular

3.9. Donar compte del decret número 1264/2008, de 26 de setembre, de  contractació, per via d'urgència, de la Sra. Esther Floris Bandera com a professora titular A de l'IES Miquel Biada

3.10. Donar compte del decret 1368/2008, de 17 d'octubre, d' atorgament del complement de tutoria a dues professores de l'IES Miquel Biada

3.11. Donar compte del decret 1374/2008, de 17 d'octubre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Arlet Palomar Dalmau com a tècnica especialista en programes educatius

3.12. Donar compte del decret número 1439/2008, de 24 d'octubre, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Carola Calventus Rull com a tècnica especialista en programes educatius

3.13. Donar compte del decret 1449/2008, de 27 d'octubre, de contractació, per via d'urgència, del Sr. Martí Roca de Torres com a mestre d'adults

3.14. Donar compte del decret número 1453/2008, de 27 d'octubre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Alberto Sánchez Linares com a professor titular B de l'IES Miquel Biada

3.15. Donar compte del decret número 1454/2008, de 27 d'octubre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Carles García Núñez com a professor titular A de l'IES Miquel Biada

3.16. Donar compte del decret número 1515/2008, d'11 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Gabriel Cano Garcia com a professor titular A de l'IES Miquel Biada

3.17. Donar compte del decret número 1516/2008, d'11 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, del Sr. Gabriel Cano Garcia com a professor titular A de l'IES Miquel Biada

3.18. Donar compte del decret número 1553/2008, de 19 de novembre, de la contractació, per via d'urgència de la Sra. Noelia Gutiérrez Borrego com a educadora de les escoles bressol

3.19. Donar compte del decret número 1555/2008, de 19 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, de la Sra. Clàudia Rotllan Prat com a educadora de les escoles bressol

3.20. Donar compte del decret número 1557/2008, de 19 de novembre, de la contractació, per via d'urgència, de la Sra. Maria Raventós Mas com a educadora de les escoles bressol

4. Propostes al Ple:

4.1. Aprovar inicialment els documents que conformen l'expedient per a la implantació del Servei d'Escola de Música Municipal de Mataró.

5. Precs i preguntes

Mataró, 20 de novembre de 2008

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

  • Els expedients es poden consultar a les oficines de l'IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.
  • Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.