Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió ordinària de la CMI d'Innovació i Presidència. 30/06/2008

Escoltar

Sessió ordinària de la CMI d'Innovació i Presidència. 30/06/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

Per ordre de la PRESIDENTA DE LA CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA, es convoca la sessió ordinària que tindrà lloc el dilluns 30 de juny a les 9 del matí, a la sala de Juntes de l' IMPEM, carrer Herrera nº 70, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions del 2 de juny.

2. Donar compte dels decrets signats a l'Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat i de l'Àrea de Presidència.

3. Línies d'actuació:

-Institut Municipal de Promoció Econòmica:

1. Informació de fases d'execució d'obres i campanya informativa de la reforma del mercat municipal de la Plaça de Cuba

4. Propostes a la Junta de Govern Local.

- Llicències d'Activitats:

1. Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 6 de juny de 2008, que estima el recurs ordinari núm. 173/2005-D, interposat per Prohima Internacional, SA, contra la resolució de 27 de gener de 2005 que va denegar la llicència d'adequació ambiental per a exercir l'activitat d'envasat de productes cosmètics en la nau del Passeig de Marina s/n.

- Innovació i Promoció de Ciutat:

1.Protocol addicional al conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació Tecnocampus per l'exercici 2008

- Secció de Civisme i Cooperació

1. Aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació de l'any 2008

5. Propostes al Ple.

- Innovació i Promoció de Ciutat:

1.Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la integració dels centres universitaris de l'EUM i l'EUPMT a la Fundació Pública de Tecnocampus.

2. Conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per la cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l'edifici situat al passeig Callao s/n de Mataró.

6. Precs i preguntes.

El Secretari

Artur Ridaura i García

Mataró, 25 de juny 2008

NOTA: ELS EXPEDIENTS ES PODEN CONSULTAR A LA SALA DE JUNTES DE L€IMPEM, CARRER HERRERA, Nº 70.