Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials. 25/08/2009

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials. 25/08/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre
Organisme
Comissió Informativa de Serveis Territorials

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 16. 

 
Dia: 25 d’agost de 2009.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.
 
 
 
 
1.       Acta anterior del dia 7 de juliol de 2009.
 
2.       Despatx oficial
 
3.       Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials
 
 
Llistat general
 
3.1.        Decrets de Serveis Territorials des del número 5717 fins al número 6773 des de la data  03.07.2009 fins a 18.08.2009.
 
Habitatge
 
3.2.        ASSUMPCIÓ ROVIRA PELAEZ – JOANA MARIA CABOT RECTO – ADORACIÓN SANCHEZ SANCHEZ – ABRAHAMS FORNS SORIANO – HAIXA GESTION, SL – MARTA VIDAL COLLADO – INVERSIONES DORAIMON, SL. – CARLOS CASTRO FLORES – MATARÓ, ENEGIA SOSTENIBLE, SA. – JOSEP MASO ALIBERAS.
 
 
 
 
 
 
 
4.       Línies d’actuació
 
Obres
 
4.1.        Informació sobre l’estat d’execució de les obres incloses en el Fons d’Inversió Local (FEIL).    
      
4.2.        Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador.
                                                                                                                                         
Urbanisme
 
4.3.        Modificació de la proposta de l’adquisició de terreny als Salesians (aprovat per Junta de Govern del dia 20/7/2009) referent al temps d’ocupació de la caseta per part de la congregació.
 
4.4.        Informació sobre el projecte d’urbanització del sector de la Depuradora-planta de tractament de residus sòlids urbans.
 
               
Manteniment i Serveis
 
4.5.        Informació sobre les proves de lluminàries tipus “LEDS” a la ciutat.
 
 
5.        Propostes a la Junta de Govern Local
 
 
Obres
 
5.1.        Aprovació inicial del Projecte executiu de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador.
 
 
Urbanisme
 
5.2.        Donar compte de la sentència nº 504 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en RCA interposat per Flober Immobles SL contra l’auto del Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de Barcelona (RCA 296/08) relatiu al projecte d’urbanització  del PMU-001d “Rda. Barceló-illa Fàbregas i de Caralt”.
 
 
 
Habitatge
 
5.3.        Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en recurs ordinari 89/2008, interposat contra l’ordre d’enderroc d’un cobert en terrat, al c. Churruca, 29, 1r.
 
 
 
5.4.        Ordre de retirada de reixat sobre la tanca en edifici catalogat a nivell D, al c. Sant Antoni Maria Claret, 8.
 
5.5.        Ordre de retirada d’antena parabòlica a l’av. President Companys, 3, 1r 2a.
 
 
5.6.        Ordre de retirada de rètols a l’av. Velòdrom, 100, cantonada rda. Frederic Mistral.
 
 
5.7.        Ordre de retirada de rètol al c. Pablo Picasso, 37, bxs.
 
 
5.8.        Ordre de retirada de rètol al c. Santa Teresa, 40, bxs.
 
 
5.9.        Inadmissibilitat del recurs de reposició contra l’ordre de retirada de cobert a la rda. Sant Oleguer, 110-112, 2n 1a.
 
 
5.10.     Desestimació del recurs de reposició contra l’ordre de retirada de cobert a la rda. Sant Oleguer, 110-112, 4t 2a.
 
 
 
6.        Propostes al Ple
 
 
Urbanisme
 
6.1.        Ratificar el decret de Conseller Delegat d’Urbanisme de 30/6/09 sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la incorporació de l’edifici de la COOPERATIVA OBRERA en el llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”.
 
 
 
 
 
7.       Precs i preguntes
 
 
La secretària de la CMI de Serveis Territorials
 
 
 
 
 
Elisabeth Massó i Sanabre
 
 
Mataró, 21 d’agost de 2009