Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 12/03/2009

Escoltar

Mesa de Contractació. 12/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)
Organisme
Mesa de Contractació

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 12 de març de 2009 
Hora: 9:05 h 
Lloc: Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r soterrani)
 
Ordre del dia.
 
1.-        Lectura i aprovació de les Actes de les sessions anteriors (dies 5, 13, 18, 20 i 26 de febrer de 2009, i 2 i 5 de març de 2009)
2.-        Obertura de pliques
2.1.-     Exp. 50/2009: gestió integral administrativa i assistència jurídica en els tràmits i resolucions que integren el procediment sancionador de l’Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit i en els recursos que contra les resolucions i actes que en l’àmbit esmentat es dictin.
2.2.-     Exp. 51/2009: gestió administrativa i jurídica d’expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor i de reclamació de danys, competència del Departament de Via Pública.
2.3.-     Exp. 47/2009: reurbanització del carrer de Jaume Ibran.
2.4.-     Exp. 48/2009: reurbanització del passeig de Ramon Berenguer III, tram comprès entre l’Av. De la Gatassa i el carrer de València.
2.5.-     Exp. 53/2009: millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment sonoreductor.
           
La Secretària de la Mesa
de Contractació
 
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
Mataró, 10 de març de 2009.