Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari. 17/07/2009

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari. 17/07/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal Extraordinari

Ordre del dia

 

Decret

6065/2009 de 13 de juliol

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari sessió del 17 de juliol de 2009.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 17 de juliol de 2009, a les 9'05 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 
 

                                                               ORDRE DEL DIA

 
 
 
           DICTAMENS
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 

1         Desestimar el recurs especial de contractació, presentat per l’empresa “Clece, SA” contra l’adjudicació provisional del servei de neteja d’edificis i dependències municipals, i acordar l’adjudicació definitiva a favor de l’empresa “Servicios Especiales de Limpieza, SA”.

 

2         Ajudicar provisionalment el lot núm. 2 (explotació de part del mobiliari urbà) de la conservació, instal•lació i explotació de tanques publicitàries i de part del mobiliari urbà.

 
 
 
 
L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor