Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública 27/01/2010

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública 27/01/2010

Comissió Municipal Informativa de Via Pública 27/01/2010

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions. Edifici de Via Pública. Pça Granollers, 11
Organisme
Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 
Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA
Dia : Dimecres, 27 de gener de 2010.
Hora : 9’00 h.
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
 
 
1.      Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
2.      Despatx oficial.
 
3.      Donar compte decrets signats de Via Pública.
 
4.      Línies d’actuació
 
Servei de Policia Local
 
            4.1 Estadístiques trimestrals del SMIV .
            4.2 Estadístiques trimestrals del servei de grua
 
Servei de Mobilitat
 
    4.3 Donar compte de l’inici del funcionament de les càmeres de foto-vermell
 
5.      Propostes a la Junta de Govern Local
           
            Àrea de Via Pública
           
5.1.      Donar compte i acceptar el contingut de la sentència 412/09 del jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, de l’expedient contenciós-administratiu 345/09.
 
5.2.      Imposar al Sr. A.V.C, les sancions de 2.404,05-euros i 300,51-euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos .
 
5.3.      Inadmetre recurs extraordinari de revisió presentat pel Sr. D.R.S. en data 14-12-2009 per no concórrer les causes previstes legalment per la seva interposició.
 
 
6.      Propostes al Ple
           
            Servei de Protecció Civil
           
6.1.      Aprovació Pla Específic Municipal per la festa de les Santes.
 
7.      Temes sobrevinguts.
 
8.    Precs i preguntes.
 
La secretària de la CMI de Via Pública
 
 
 
 
 
Nonis Massaguer.
 
Mataró, 18 de gener de 2010.