Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Territorials (18/05/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Territorials (18/05/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre.
Organisme
Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials

Ordre del dia

Per indicació del President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 8.

Dia: 18 de maig de 2010.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

1.Actes anteriors del dia 27 d’abril de 2010.

2.Despatx oficial

3.Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials

Llistat general

3.1.Decrets de Serveis Territorials des del número 3408 fins al número 4024 des de la data 22.04.2010 fins a 12.05.2010.

Habitatge

3.2.ELOI FARRAS ANDREU – JONATHANLOPEZ MEDINA – EMILI SURIÑACH ARDERIU – FINQUES BONAMUSA, SL. – RAMONA RUBIO LEO – LORENZO MORENO-CID RAMOS – DAVID ESTEBAN LOPEZ I M. JOSE TUDELA BOHORQUEZ – RONDAR SL. – BETA 16, SA. – JOSEP PETIT VILA – MANUEL VALIN GARCIA – SUSANA GRABULOSA RIFA.

4.Línies d’actuació

Àrea de Serveis Territorials

4.1.Resum expositiu de la Memòria de Serveis Territorials.

Urbanisme

4.2.Pla director urbanístic per la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària.

4.3.Millora de l’accessibilitat a Mataró, carretera C-31, Cabrera de Mar-Mataró (Rondes de Mataró).

5.Propostes a la Junta de Govern Local

Obres

5.1.Revocació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local  en data 12 d’abril de 2010 i aprovació d’un nou document comptable ADO  a favor de GINTRA en concepte d’aportació municipal  per les obres de construcció de la pista esportiva a  la Llàntia.

Habitatge

5.2.Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC de 27.04.2010, que estima el recurs d'apel•lació interposat per l’Ajuntament, i desestima la revisió de la llicència de construcció de tres edificis plurifamiliars aïllats, al c. Vallveric, 21, 27 i 35.

5.3.Ordre de retirada i/o enderroc de tendes, bungalows i altres elements com cuines i barbacoes, i de cessament en l’ús de l’activitat equiparable a la de càmping, al Veïnat de Mata, 12.

5.4.Ordre d’anivellació de terres ajustada a llicència, al c. Riu Ebre, 5.

5.5.Ordre d’enderroc de cobert sobre sostre planta baixa fora de la profunditat edificable, al c. Tetuan, 16 bxs.

5.6.Ordre de retirada de varis rètols i marquesina al Camí Ral, 546-548, bxs – rda. Alfons XII, 2, bxs .

5.7.Ordre de retirada de rètols al c. d’en Palmerola, 1, bxs 4a.

5.8.Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Mata, 60 bxs. 

5.9.Ordre de retirada de rètols al c. Balanço i Boter, 22, bxs 2a – av. Maresme, 39.

5.10.Ratificació de diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Plau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 19 al 21 d’abril

6.Propostes al Ple

Urbanisme

6.1.Aprovar la introducció d’una disposició transitòria a la modificació puntual del PGOM relativa als paràmetres comuns d’ordenació sobre els envolvents de l’edificació, en relació a l’article 101.2.

6.2.Aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 12 de la normativa del Pla de millora urbana PMU-06 “Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt

Habitatge

6.3.Donar la conformitat a ADIGSA per vendre els seus habitatge qualificats de protecció oficial de promoció pública, al Pla d’en Boet, en compliment del Decret 257/2006.

7.Precs i preguntes

La secretària de la CMI de Serveis Territorials Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 14 de maig de 2010.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9.