Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (06/05/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (06/05/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 6 de maig de 2010
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 29 d’abril de 2010.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4.    Línies d’actuació

5.    Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1    Aprovar la modificació del contracte de manteniment de les instal•lacions elèctriques dels edificis municipals i escolars (exp. 56/2007).
   
5.2    Aprovar la modificació del contracte de manteniment de les instal•lacions de lampisteria dels edificis municipals i escolars (exp. 57/2007).

5.3    Renúncia del procediment de contractació del servei d’esporga de l’arbrat viari (exp. 171/2009).

5.4    Adhesió de l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms al contracte de subministrament de material d’oficina i informàtic no inventariable del Consell Comarcal del Maresme (exp. 9/2010).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.5        Proposta per augmentar en una plaça el nombre total de places objecte de la convocatòria del procés selectiu de caporal per promoció interna.

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.6    Donar-se per assabentat de la Interlocutòria numero 63/2010, de data 8 d’abril, dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 19, en el Rotllo Apel•lació número 34/2010-A, Procediment Ordinari 537/2009 del Jutjat de Primera Instància número 5 de Mataró (AGC 64/06)

5.7    Donar-se per assabentada de la Sentència numero 82/2010, de data 7 d’e abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 391/2007, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al carrer Pujol (AGC17/05

6.    Propostes al Ple

7.    Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 4 de maig de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA