Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Rector de l'Institut Municipal d'Acció Cultural. 24/02/2010

Escoltar

Consell Rector de l'Institut Municipal d'Acció Cultural. 24/02/2010

Dia
Hora
Lloc
Sant Josep num.9, 1r. pis
Organisme
IMAC

Ordre del dia

Per indicació del senyor Sergi Penedès i Pastor, President de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, us convoco a la sessiódel CONSELL RECTOR de l’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

Dia: Dimecres 24 de febrer de 2010
Hora:  19.30
Lloc: Sant Josep num.9, 1r. pis.
ORDRE DEL DIA
 
1.     Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.     Informacions de Presidència:
2.1.Presentació projecte de reforma de Can Serra
2.2.Seguiment de les obres al Teatre Monumental
3.     Ratificació dels Decrets de la Presidència :
3.1. Decret 1654/09 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró, l’IMAC, Caixa Laietana i la Parròquia de Santa Maria de Mataró pels treballs de restauració a la Basílica de Santa Maria de Mataró
3.2. Decret 1672/09 Acceptació de la subvenció al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2009 per la subvenció d’obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró
3.3. Decret 1690/09 Acceptació de la subvenció al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2009 per la programació de circ
3.4. Decret 1696/09 Acceptació de la subvenció al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2009 per la programació de nous públics
3.5. Decret 1701/09 Acceptació de la subvenció a l’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2009 per la programació de la 31a Mostra de Cinema
3.6. Decret 1703/09 Acceptació de la subvenció exclosa de concurrència pública per al conveni de l’Àrea d’Intervenció Arqueològica, al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2009
3.7. Decret 1720/09 Acceptació de la subvenció exclosa de concurrència pública de Can Xalant al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2009
 
 
3.8. Decret 1839/09 Plecs de clàusules administratives i de condicions tècniques particulars per contractar els serveis d’assistència tècnica dels espais escènics i projeccions audiovisuals gestionats per l’IMAC
3.9. Decret 33/10 Modificació del contracte de serveis de vigilància i control d’accessos dels centres gestionats per l’IMAC
3.10. Decret 48/10 Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques per contractar la Direcció i Gestió integral de “Can Xalant. Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró”.
4.     Donar compte dels Decrets de la Presidència.
5.     Precs i preguntes
 
 
 
La Secretària Delegada
Rosa Maria Vila Carrau
 
 
Mataró, 16 de febrer de 2010