Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local extraordinària (22/03/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local extraordinària (22/03/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària  que tindrà lloc el proper dilluns  22 de març del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI SERVEIS CENTRALS
-Servei de Compres i Contractacions-

1 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte d’execució de museu tèxtil a la fàbrica del patrimoni arquitectònic Can Marfà, fase 1: nau curta.
    
2 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte d’adequació d’espais del’edifici de l’antiga escola universitària politècnica de Mataró.

3 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte de renovació de la xarxa de clavegueram i aigua als c. Sant Joaquim i Unió.

4 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici Can Serra.

5 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte de rehabilitació de la nau Cabot i Barba per a telecentre i equipament municipal (lot 1: obra).

6 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte d’adequació de la Nau Gaudí per a usos museístics.

7 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol La Llàntia.

8 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte de substitució del paviment de gespa artificial del camp de futbol de Cerdanyola.

9 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres del projecte de soterrament de 6 àrees de recollida selectiva.

10 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’adquisició i instal•lació dels elements necessaris per a l’ampliació dels sistemes d’emmagatzematge d’informació corporatius.

11 Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució del desplegament de la xarxa wi-fi municipal.

12 Adjudicació provisional del concurs celebrat pel Servei de desenvolupament d’interfícies web per a dispositius mòbils

13 Adjudicació provisional del concurs celebrat pel Servei d’implantació de la signatura digital en els procediments administratius


L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar    

En dono fe,  EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor