Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. (01/07/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. (01/07/2010)

Ple Municipal Ordinari. (01/07/2010)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
5344/2010 de 28 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de l'1 de juliol del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de juliol de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del 3 de juny del 2010.
 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de CiU, ERC i CUP per tal de donar suport a les Seleccions Esportives Catalanes i adherir-se a la campanya “Catalunya al Mundial Brasil 2014”.
 
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament s’adhereixi al manifest pel Dret al propi cos.
 
 
           DICTAMENS
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat-
 
5         Aprovació dels preus d'arrendament dels espais dedicats a usos universitaris i de R+D de l’edifici del coneixement (TCM1) i dels espais dedicats a la prestació de serveis a empreses i de gestió general del parc situats en l’edifici de serveis a la innovació (TCM 2).

6         Aprovació d'un marc de preus d'arrendament sobre els espais de la incubadora d’empreses innovadores del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Direcció de Serveis Econòmics-
 
7         Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec “ICO Liquiditat” d’import màxim 1.500.000,00 €, amb la Caja Mediterraneo (CAM).
 
8         Desafectació dels habitatges situats al pis 3r B, escala A, i àtic B, escala B, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30.
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
9         Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball.
 
10       Modificació de la Relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
11        Aprovació definitiva de l’estudi de detall del restaurant MacDonald’s, carrer Vicenç Puig i Peredejordi nº 2.          
 
12        Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró 1999: “Obrador de gerrer a la Muralla de la Presó”.
 
           -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
13       Donar suport al Dia Internacional Lliure de Bosses.
 
 
           CMI DE VIA PÚBLICA      
 
           -Servei de Protecció Civil-
 
14       Aprovació Pla Específic Municipal de Processons de Setmana Santa.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
15        Proposta de Resolució que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) perquè sigui retirada la bandera espanyola que oneja al terrat de l’Ajuntament.

16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya s/la vestimenta que cobreix la cara a les dones
 
17        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC i CUP per a la promoció de la regulació i la intervenció sobre el vel integral.
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
18        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya s/ l’enllumenat públic en horaris en els quals no és necessari que estigués encès.
 
19        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya s/ la celebració d’un “referèndum” el passat 20 de juny en dependències municipals.
 
20        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya s/ l’actualització del Web municipal.
 
21        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió s/ l’alberg de Can Solaret.
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió s/ els aspectes pendents de l’última reunió del PDES
 
23        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la convocatòria d’una reunió monogràfica sobre l’atur.
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió s/ el funcionament de la secció de llicències d’obres.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió s/ el servei del Mataró-Bus
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya s/ les denúncies efectuades pels conductors del Mataró Bus.
 
27        Preguntes que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació al model participatiu de Les Santes 2010
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor