Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (01/09/2011)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (01/09/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA


Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.


Dia: 1 de setembre de 2011
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró


ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 9 de la sessió del dia 21 de juliol de 2011.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats d’Administració i Atenció Ciutadana

Decrets des del núm. 5199 de 19 de juliol fins el núm. 5662 del 26 d’agost

4. Línies d’actuació

5. Propostes a Junta de Govern


SECRETARIA GENERAL

-5.1 Donar-se per assabentada de la Sentència número 173, de 8 de juny de 2001, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona que desestima el Recurs Abreujat número 566/2009-F, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per impacte del contenidor de les escombraries en el seu vehicle (Expedient: AGC8/09).


- 5.2 Donar-se per assabentada de la Sentència número 222/2011, de data 14 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 470/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda d’arbre damunt vehicle (Expedient: AGC11/09).


- 5.3 Donar-se per assabentada de la Sentència número 115/2011, de data 5 de maig de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, que desestima el Recurs Ordinari número 166/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC14/08).

- 5.4 Donar-se per assabentada de la Sentència número 172/2011, d’1 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 143/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per accident amb el vehicle matricula 3944 GDH per causa de taca d’oli en el paviment. (Expedient: AGC46/08)


- 5.5 Donar-se per assabentada de la Sentència número 103/2011, de 4 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona que desestima el Recurs Ordinari número 525/2009-D, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC92/07).


- 5.6 Donar compliment de la Sentència número 146/2011, de 27 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, que estima el Procediment Abreujat número 191/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial de danys causats a l’impactar la pilona del carrer de Sant Josep (Pl. de les Tereses) contra el vehicle matricula 1840-CWL. (Expedient: AGC49/08)


- 5.7 Donar compliment de la Sentència número 140/2011, de 6 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, que estima el Procediment Abreujat número 140/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial de danys causats a l’impactar la tapa del clavegueram del carrer de Sant Pelegrí amb Pasqual Madoz. contra el vehicle matricula B-9825-VK, (Expedient: AGC66/07)


6. Propostes al Ple


DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:

SERVEI D’INGRESSOS

- 6.1- IMAC Modificació Preus públics Aula Teatre. Nivell III Teatre adults


7. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.


Immaculada Pruna Ribas


Mataró, 30 d’agost de 2011