Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A. (18/01/2011)

Escoltar

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A. (18/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Seu social de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:
Organisme
Prohabitatge

Ordre del dia

Mataró, 12 de gener de 2011.
 
 Sessió ordinària del Consell d’Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A., el dia 18 de gener de 2011 a les 19:00, a la seu social de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:
 
 
1.        Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 21 de setembre de 2010.
 
2.        Proposta acceptació de l’usdefruit a constituir per l’ajuntament a favor de PROHABITATGE MATARO en relació als habitatges 4rt. Porta D i Àtic porta B, ambdós de l’escala B, de l’edifici del carrer Madoz, 28-30 i adjudicació de les obres de rehabilitació dels mateixos.
 
3.        Ratificació del conveni signat per a la prestació de serveis d’assessorament a l’empresa Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes per la gestió de la promoció d’habitatges amb Protecció Oficial al sector de Can Bisa de Vilassar de Mar.
 
4.        Donar compte sobre l’adjudicació dels 10 habitatges amb protecció oficial al carrer Melendez Valdes, 17 i al carrer Almeria, 77
 
5.        Sobrevinguts.
 
6.        Precs i preguntes.
 
 
 El President del Consell d’Administració,
Francesc Teixidó i Pont