Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró SA

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró SA

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Us convoco, per indicació del president, a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous, dia 28 de juliol de 2011 a les 19’00 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent


ORDRE DEL DIA

1. Presa de possessió dels consellers/a, acceptació del càrrec i constitució del Consell d’Administració.
2. Proposta de ratificació del càrrec de Secretari.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta del Consell d’Administració del dia 30 de març de 2011.
4. Proposta d’elecció del vicepresident del Consell d’Administració.
5. Proposta d’atorgament, modificació i revocació de poders.
6. Proposta de nomenament de nous representants d’Aigües de Mataró, S.A. als òrgans de govern de les empreses participades.
7. Proposta de modificació dels Estatuts d’Aigües de Mataró, S.A.
8. Proposta d’adjudicació de les obres del projecte del c/ Unió – Pizarro.
9. Informació del gerent sobre les activitats d’AMSA.
a) Tancament econòmic 1r semestre 2011.
b) Finalització ajut caixa Ajuntament. Col•locació de l’excedent de tresoreria.
c) Expedient informatiu baixada rendiment xarxa.
d) Preparació pressupost i tarifa 2012. Calendari previst.
e) Estat dels embassaments.
f) Planificació execució obres.
g) Estat dels contractes.
h) Activitats AMSA dins el cicle de l’aigua a la casa Capell
10. Informació activitats de MESSA 1r semestre 2011.
11. Torn obert de paraules.
12. Qüestions sobrevingudes.
13. Interventors d’acta

Mataró, 21 de juliol de 2011
El secretari,

 

 


Joan Buch Cerdà