Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A, (13/12/2011)

Escoltar

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A, (13/12/2011)

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A, (13/12/2011)

Dia
Hora
Lloc
a la seu social de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9
Organisme

Ordre del dia

Mataró, 5 de desembre de 2011.

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d’Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A., el dia 13 de desembre de 2011 a les 18:00, a la seu social de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la reunió del dia 25 d’octubre de 2011.

2. a) Presentació de la revisió dels estats financers de PROHABITATGE MATARO a data 30 de juny de 2011 i projeccions econòmico-financeres 2011-2019.

b) Proposta de reestructuració de personal prèvia negociació amb els representants dels treballadors.

c) Proposta aprovació del Pressupost de l’any 2012, i informació relativa a la previsió de tancament de l’any 2011.

3. Donar compte del nomenament d’auditors de comptes de la societat pels exercicis 2011, 2012 i 2013.

4. Informació relativa a qüestions plantejades en els darrers Consells.

5. Sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.


A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

 

La Presidenta del Consell d’Administració
Montserrat Rodríguez Sánchez