Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (22/03/2011)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (22/03/2011)

Consell Plenari de l'IME (22/03/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 

 
CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

 
 
Dia: 22 de març de 2011
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
Per indicació de la presidenta de l’IME us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2011.
 
2.       Despatx Oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Informació sobre el procés de preinscripció corresponent al curs 2011-2012.
 
3.2.    Presentació de la Diagnosi de la situació de l’educació permanent a la ciutat.
  
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Donar compte del decret de presidència 159/2011, de 25 de febrer, sobre l’aprovació inicial de la liquidació del pressupost 2010.
 
4.2.    Aprovar el calendari i els criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals.
 
4.3.    Aprovar el calendari i els criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a l’Escola Municipal de Música de Mataró.
 
4.4.    Ratificar el decret 271/2011, de 17 de març, d’atorgament d’ajuts individualitzats d’Escola bressol a partir del mes de març de 2011.
 
4.5.    Donar compte del decret 164/2011, de 25 de febrer, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Badia Canudas com a mestra d'adults del CFA Can Noè amb un contracte d'interinitat per substitució de la titular en situació de baixa per maternitat.
  
4.6.    Donar compte del decret d’Alcaldia 1325/2011, de 21 de febrer, d’acceptació de l’ajut de la Diputació de Barcelona que es deriva del Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals”, corresponent a l’any 2011.
 
4.7.    Donar compte del decret d’Alcaldia 1917/2011, de 14 de març, de sol·licitud subvenció al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en segona convocatòria, per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desafavorides, durant el curs 2010-2011.
  
5.       Propostes al Ple:
 
5.1.    Aprovar la proposta de preus públics d’Escola Bressol, Escola d’Adults, Escola Municipal de Música, Centre de Formació Permanent Tres Roques, IES Miquel Biada i altres activitats formatives de l’IME per al curs 2011-2012.
  
6.       Informacions de la Presidència.
 
7.       Precs i preguntes.
 
 
Mataró, 17 de març de 2011
 
 
La secretària
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.