Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/07/2011)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/07/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5290/2011 de 21 de juliol
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió del 25 de juliol del 2011
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de juliol del 2011, a les 10 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Constitució de la Junta de Govern Local.

2 DESPATX OFICIAL

CMI D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
-Servei de Gestió Econòmica-Secció de Patrimoni-

3 Arrodoniment de l’import de 298.958,83 euros destinat a ampliar el capital de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, a la xifra de 298.701,97 euros, per tal que sigui un múltiple exacte del valor nominal de les accions de l’esmentada mercantil.

4 Assabentament de la sentència de 26 d’abril del 2011, dictada pel jutjat de 1ª Instància núm. 1 de Mataró, que estimà integrament la demanda de desnonament per falta de pagament de l’habitatge del carrer Joan Maragall, 8-12 4t 2ª, interposada per aquest Consistori.

-Direcció de Recursos Humans-

5 Declaració de compatibilitat de segona activitat de X.S.M. amb l’activitat principal.

6 Declaració de compatibilitat de segona activitat de X.B.T. amb l’activitat principal.

PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor