Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari (18/02/2011)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari (18/02/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
1169/2011 de 15 de febrer
Assumpte: Convocatòria Ple Municipal extraordinari 18 de febrer de 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 18 de febrer de 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA
 
 
1         Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Josep Vicent Garcia i Caurin a l'Acta de Regidor d'aquest Ajuntament.
 
 
 
 

 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor