Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari (26/04/2011)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari (26/04/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
2793/2011 de 14 d'abril
Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari pel dia 26 d’abril de 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 26 d’abril de 2011, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                                     ORDRE DEL DIA
 
 
1         Procediment de formació de les meses electorals per a les Eleccions Locals de 22 de maig de 2011.
 
 
 
 
L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar En dono fe,
 
 
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor