Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció ciutadana (10/05/2012)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció ciutadana (10/05/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.
 
Dia: 10 de maig  de 2012
Hora:  9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
.                 
Ajuntament de Mataró
Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes núm. 25 de la sessió ordinària del dia 26 d’abril de 2012.
 
2.          Despatx oficial.
 
3.                  Línees d’actuació
 
4.        Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana.
           
Del decret número 2691 amb data 23/04/2012 fins el 3001 amb data 6/05/2012.
 
5.                  Propostes a la Junta de Govern
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
          SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
5.1       Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida Municipal. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 402.825,16 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (exp. 15/2012).
 
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA:
 
5.2               Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per MEC
 
                       
6.              Propostes al Ple
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
6.1                   Informe corresponent al 3r i 4t trimestre 2011 del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus OA..
 
 
6.2          Informe corresponent al 1r trimestre 2012 del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus OA.
 
             
       7. Precs i preguntes
 
La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
 
Mataró, 8 de maig de 2012
 
 
 
 
NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA