Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (22/03/2012)

Escoltar

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (22/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12
Organisme

Ordre del dia

Mataró, 16 de març de 2012

 

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L., el dia 22 de març de 2012 a les 19.00 hores, a la sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Donar compte de l’acta corresponent a la reunió del dia 14 de desembre de 2011.

2. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

3. Proposta formulació dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2011 i presentació de la Memòria de Gestió de l’any 2011.

4. Donar compte de l’acord amb els treballadors del Grup-PUMSA, en relació a la reestructuració de la plantilla.

5. Sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració
Núria Calpe Marquet