Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (28/02/2012)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (28/02/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12.
Organisme

Ordre del dia

Mataró, 22 de febrer de 2012

 

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 28 de febrer de 2012 a les 19.00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 31 de gener de 2012.

2. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

3. a) Informació i seguiment de la situació econòmica patrimonial i financera de l’empresa, presentació del pla econòmicofinancer i conclusions del comitè de crisi.

b) Informació relativa a la negociació de la reestructuració de la plantilla de PUMSA.

4. Proposta convocatòria aprovació del plec de condicions que ha de regir el concurs per la transmissió dels solars del carrer Alella 1-3, Alella 2 i Llevantina 13.

5. Donar compte de l’adjudicació del concurs tramitat per la contractació dels serveis d’assessorament en la negociació del deute de l’empresa PUMSA.

6. Sobrevinguts

7. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Montserrat Rodríguez Sánchez