Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (10/04/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (10/04/2012)

Junta de Govern Local (10/04/2012)

Dia
Hora
Lloc
Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
2320/2012 de 4 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió del 10 d'abril del 2012.
Òrgan: Secretaria General 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 10 d’abril del 2012, a dos quarts de dues del migdia, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
  
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 de març del 2012.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
           RECURSOS HUMANS
 
3         Proposta d’aprovació de bases específiques i convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de forma temporal d’una plaça de capatàs/assa, especialitat mecànica, grup C1, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la plaça.
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
           -Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
4         Donar compte de la sentència de 26/3/2012 del Jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de Barcelona que desestima el recurs interposat per Cuenta DC SL una altre societat i 5 persones físiques mes, contra l’aprovació de la modificació de la divisió poligonal del PMU àmbit Rda.Barceló –illa Fàbregas i de Caralt.

5         Donar compte de la sentencia 124/2012 de 17/3/2012 del jutjat contenciós administratiu nº 8 de Barcelona, que estima en part el RCA interposat per Teodoro Fernandez Martín i dues persones mes, contra l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del Pla de millora urbana PMU 001d, Rda. Barceló illa Fàbregas i de Caralt
 
           -Habitatge i Llicències urbanístiques-
 
6         Ordre de retirada de rètols a la Via Sèrgia, 86.

PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor