Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari (30/03/2012)

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari (30/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme

Ordre del dia

DECRET
2203/2012 de 28 de març


Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 30 de març de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper divendres 30 de març de 2012, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

2 Dictamen sobre el Pla d’Ajust previst en el Real Decret Llei 4/2012.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor