Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'insaculació (29/10/2012)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'insaculació (29/10/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
6463/2012 de 25 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari del 29 d'octubre de 2012
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 29 d'octubre de 2012, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 ORDRE DEL DIA
 
 
1         Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de novembre de 2012.
 
 
L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor