Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajornat fins nova convocatòria. Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L (GINTRA) (20/03/2013)

Escoltar

Ajornat fins nova convocatòria. Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L (GINTRA) (20/03/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12
Organisme
GINTRA

Ordre del dia

Ajornat fins nova convocatòria.
Sessió ordinària del Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L., el dia 20 de març de 2013 a les 19.00 hores, a la sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Acceptació, nomenament i presa de possessió del Sr. Manolo Andújar i Chirleu, com a Vocal del Consell d’Administració de GINTRA.

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de les actes corresponents a les reunions dels dies 6 de novembre i 27 de desembre de 2012, respectivament.

3. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

4. Proposta formulació dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2012 i presentació de la Memòria de Gestió de l’any 2012.

5. En relació a la comercialització de diversos immobles titularitat de GINTRA, es proposa:

a) Ratificar, en el que calgui, l’adhesió de GINTRA al concurs de transmissió d’immobles convocat per PUMSA, actualment en tràmit; autorització d’adhesió per a futures convocatòries de licitació amb finalitat de comercialització.

b) Aprovació de les noves propostes de comercialització dels immobles que no resultin adjudicats en el concurs referit en l’apartat a).

6. Donar compte de l’aportació per import d’1.925.363,66 € acordada per l’Ajuntament de Mataró a favor de GINTRA, per tal de compensar pèrdues.

7. Nomenament de dos interventors d’acta

8. Sobrevinguts.

9. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració,
Núria Calpe Marquet